CA | ES | EN

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ RESPONSABLE (RRI)

L’IdISBa desenvolupa diferents accions d’acord amb el seu compromís amb els 6 principis de l’RRI (Responsible Research and Innovation) com a marc de treball per a la investigació i innovació amb la finalitat de millora en la salut de la ciutadania.

 

 

Governança participativa

L’estructura organitzativa de l’IdISBa la componen els següents òrgans:

 

  • Òrgans de govern: Patronat i Comitè Executiu.
  • Òrgans directius: Direcció Científica, Subdirecció Científica i Direcció Gerència.
  • Òrgans assessors: Comitè Científic Extern, Comitè Científic Intern, Consell Social i Empresarial, i comissions específiques.

 

 

Ètica

 

 

Igualtat de gènere

 

 

Accés obert

 

 

Participació ciutadana

 

 

Educació científica

  • Difusió i divulgació de la ciència: exposicions científiques, xerrades divulgatives, xarxes socials, blog, butlletí mensual, pàgina web, notícies divulgatives.
  • Visites escolars.
  • Participació en fires científiques i d’innovació.

 

 

123movies