CA | ES | EN

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) compta amb el finançament de l'AETIB (Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears) en els següents ajuts:

 

 

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

 http://www.illessostenibles.travel/


ITS2023-057 CONSCIÈNCIA IdISBa

 

El projecte CONSCIÈNCIA IdISBa té la missió de captar talent investigador en les diferents etapes de la carrera investigadora així com en la gestió d’aquesta. En aquest sentit, planteja la posada en funcionament dels programes: TECH, JUNIOR, FOLIUM i GESTIÓ, que impulsi la contractació a l’IdISBa, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la recerca que fomenti la consolidació del sistema científic a l’IdISBa.

 

Programa TECH

El programa TECH consisteix en la convocatòria de contractes per tècnics de suport a la recerca per a la seva incorporació a grups o unitats de recerca de l’IdISBa. Es procurarà la participació i inclusió del personal tècnic titulat específicament per aquestes tasques. 

S’oferiran 4 places d’una durada de 36 mesos, per incorporar-se a grups o unitats de recerca de l’IdISBa.

 

Programa JUNIOR 

El programa JUNIOR consistirà en la convocatòria de 5 contractes predoctorals en recerca en salut, per a la seva incorporació a línies de recerca de l’IdISBa per a la realització de la seva tesi doctoral. 

 

Programa FOLIUM 

El programa FOLIUM consistirà en la convocatòria 5 contractes postdoctorals juniors per a la seva incorporació a grups de recerca de l’IdISBa. Els contractes oferts seran de 24 mesos i comptaran amb una borsa de mobilitat de 8000 € per fer estades de formació a altres centres de recerca nacionals o internacionals.

 

Programa GESTIÓ

El programa GESTIÓ consistirà en la convocatòria de 4 places de gestió i suport a la recerca i es dividirà en dos subprogrames: el subprograma “Gestió Científica” i el subprograma “Gestió Administrativa”. La durada dels contractes seran de 36 mesos. 

El subprograma “Gestió Científica” implicarà la contractació de 3 persones amb experiència investigadora per donar suport a la gestió de les àrees científiques de l’IdISBa, perquè contribueixen a la identificació d’oportunitats de finançament extern, redacció i seguiment de propostes de recerca, coordinació amb altres àrees científiques, recollida i anàlisis d’indicadors, etc.  

Per la seva part, el subprograma “Gestió Administrativa” suposarà la incorporació d’un tècnic administratiu de suport a la gestió de projectes. Aquesta persona col·laborarà amb la gestió d’aquest projecte, així com dels projectes que es generaran a conseqüència de l’augment en l’activitat investigadora de l’IdISBa que s’espera com a resultat d’aquesta actuació.

 

 

Projectes ITS IdISBa

 

watchseriesfree