CA | ES | EN

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

 

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) compta amb el finançament de l'ITS (Impost del Turisme Sostenible) deL Govern de les Illes Balears (AETIB):

 

 

Govern de les Illes Balears (AETIB)

 http://www.illessostenibles.travel/


ITS2023-057 CONSCIÈNCIA IdISBa

 

El projecte CONSCIÈNCIA IdISBa té la missió de captar talent investigador en les diferents etapes de la carrera investigadora així com en la gestió d’aquesta. En aquest sentit, planteja la posada en funcionament dels programes: TECH, JUNIOR, FOLIUM i GESTIÓ, que impulsi la contractació a l’IdISBa, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la recerca que fomenti la consolidació del sistema científic a l’IdISBa.

 

  • Programa TECH

El programa TECH consisteix en la convocatòria de contractes per tècnics de suport a la recerca per a la seva incorporació a grups o unitats de recerca de l’IdISBa. Es procurarà la participació i inclusió del personal tècnic titulat específicament per aquestes tasques. 

S’oferiran 4 places d’una durada de 36 mesos, per incorporar-se a grups o unitats de recerca de l’IdISBa.

 

  • Programa JUNIOR 

El programa JUNIOR consistirà en la convocatòria de 5 contractes predoctorals en recerca en salut, per a la seva incorporació a línies de recerca de l’IdISBa per a la realització de la seva tesi doctoral. 

 

  • Programa FOLIUM 

El programa FOLIUM consistirà en la convocatòria 5 contractes postdoctorals juniors per a la seva incorporació a grups de recerca de l’IdISBa. Els contractes oferts seran de 24 mesos i comptaran amb una borsa de mobilitat de 8000 € per fer estades de formació a altres centres de recerca nacionals o internacionals.

 

  • Programa GESTIÓ

El programa GESTIÓ consistirà en la convocatòria de 4 places de gestió i suport a la recerca i es dividirà en dos subprogrames: el subprograma “Gestió Científica” i el subprograma “Gestió Administrativa”. La durada dels contractes seran de 36 mesos. 

 

El subprograma “Gestió Científica” implicarà la contractació de 3 persones amb experiència investigadora per donar suport a la gestió de les àrees científiques de l’IdISBa, perquè contribueixen a la identificació d’oportunitats de finançament extern, redacció i seguiment de propostes de recerca, coordinació amb altres àrees científiques, recollida i anàlisis d’indicadors, etc.  

 

Per la seva part, el subprograma “Gestió Administrativa” suposarà la incorporació d’un tècnic administratiu de suport a la gestió de projectes. Aquesta persona col·laborarà amb la gestió d’aquest projecte, així com dels projectes que es generaran a conseqüència de l’augment en l’activitat investigadora de l’IdISBa que s’espera com a resultat d’aquesta actuació.

 

 

 

ITS2017-032 FUTURMed: talent per a la medicina del futur

El projecte FUTURMed pretén establir dos programes de captació de talent investigador que impulsi la contractació en la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (programa Folium i programa Radix).

 

  • Programa Folium

L’Objectiu d’aquesta convocatòria per part de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) és la contractació d’investigadors postdoctorals per incorporar-se als grups o línies de recerca liderats per investigadors emergents, a través del programa “FOLIUM” del projecte FUTURMed. Talent per a la medicina del futur, convocatòria finançada dins del marc del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible de 2017 i cofinançada en un 75% en el marc del PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears.

 

Aquest objectiu s’ha aconseguit. Gràcies a aquest programa s’ha generat i captat talent investigador en recerca i innovació i ha permès impulsar noves línies de recerca i consolidar les existents als grups d’investigació de l’IdISBa.

 

Un exemple d’això son les noves línies als grups de Biologia cel·lular del càncer (BIOCANCER) i Multidisciplinar de sepsis i la consolidació als grups d’Epidemiologia nutricional i fisiopatologia cardiovascular (NUTRECOR) i Resistència antibiòtica i patogènia de les infeccions bacterianes.

 

 

  • Programa Radix 

El programa Radix consisteix en la convocatòria de 2 contractes principals, els quals van acompanyats d'un paquet d'ajudes per a l'establiment de la línia d'investigació que s'ha de desenvolupar, el qual consisteix en fons per contractar un tècnic d'investigació, així com per subvencionar les despeses corrents associades al projecte d'investigació.

 

Projectes ITS IdISBa

 

manganelo