CA | ES | EN

OMBUDSPERSON

L’ombudsperson és una figura independent, degudament qualificada i de reconeguda integritat personal i professional. En cas de conflicte relacionat amb les bones pràctiques científiques, s’encarrega de mediar i aconsellar de manera independent i objectiva, sense estar subjecte a cap mandat imperatiu.

 

Així doncs, l’ombudsperson és accessible a tot el personal investigador pels casos en què es sospiti que els principis de la bona pràctica científica han estat vulnerats.

 

Per mitjà de l’ombudsperson, s’assegura i garanteix la discreció sobre tota la informació que assenyali un possible conflicte professional. Ja que les gestions de l’ombudsperson tenen caràcter confidencial, no té l’obligació de revelar aquesta informació als òrgans de gestió de l’IdISBa.

 

 

Personal:

Dra. Magdalena Esteva Cantó

 

 

Contacte:

idisba.ombudsperson@ssib.es

 

 

 

123movies