CA | ES | EN

ÒRGANS ASSESSORS

Comitè Científic Extern:

El Comitè Científic Extern (CCE) és l'òrgan d'assessorament científic estratègic de l'IdISBa:

 

Presidenta: 

 • Magdalena Sastre, catedràtica de Medicina en l’Imperial College de Londres.

Vocals:

 • Rafael Cantón Moreno, cap del Servei de Microbiologia, Institut Ramón y Cajal d’Investigació Sanitària.
 • Teresa Riera Madurell, catedràtica en Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial en la UIB.
 • Ramón Martí Seves, Unitat de Patologia Mitocondrial i Neuromuscular, Hospital Universitari Vall d’Hebron.
 • Antoni Gelabert Mas, catedràtic emèrit d’Urologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Lluís Quintana-Murci, cap del Laboratori de Genètica Evolutiva Humana, en l’Institut Pasteur de París.
 • Rosario González Muñiz, investigadora científica de l’Institut de Química Mèdica (IQM‑CSIC).
 • Cristina Fillat Fonts, cap del grup Teràpia Gènica i Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
 • Buenaventura Bolíbar Ribas, exdirector científic de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol.
 • Pia Gallano Petit, cap de secció de Neurogenètica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Secretaria: Direcció Científica de l’IdISBa
Antònia Barceló Bennàssar, directora científica de l’IdISBa.

 

Comitè Científic Intern:

El Comitè Científic Intern (CCI) és l'òrgan d'assessorament científic del Comitè Executiu per a l'activitat que l'IdISBa desenvolupa:

 

 • Presidenta: Directora Científica de l'IdISBa.
  Antònia Barceló Bennàssar
 • Vocals:
  • Sotsdirectora científica de l'IIS.
   Julia García Fuster
  • Representant de l’Àrea Transversal de Ciència i Tecnologia en Salut.
   Marta Monjo Cabrer
  • Representant de Salut pública, epidemiologia, clínica i serveis de salut.
   Joan Llobera Cànaves
  • Representant de l’Àrea d’Oncologia i Hematologia.
   Miriam Sansó Martínez
  • Representant de l’Àrea de Neurociències.
   Adoración C. Castro Gracia
  • Representant de l’àrea de Malalties Cardiovasculars, metabòliques, renals i nutrició.
   Eugenia Cisneros Barroso
  • Representant de l’Àrea de Malalties Infeccioses, Resistència Antibiòtica i Resposta Immunològica.
   Mercedes García Gasalla
  • Representant de l’Àrea de Malalties Respiratòries.
   Ernest Sala Llinàs
  • Representant dels investigadors predoctorals.
   Sandra Íñiguez Muñoz
  • Representant dels investigadors postdoctorals.
   Emilia Amengual Cladera
  • Representant d’investigadors i grups emergents.
   Manuel Gómez Florit
  • Representant de la Comissió d’Investigació de l’HUSE.
   Borja García-Cosío Piqueras
  • Representant de la Comissió d’Investigació de Son Llàtzer.
   Inés Asunción Losada López
  • Representant de la Comissió d’Investigació d’AP.
   Caterina Vicens Caldentey
  • Representant de IUNICS.
   Noemi Sansó Martínez
  • Representant de la Fundació Banc de Sang i Teixits.
   Javier Calvo Benito
  • Actora no científica (CEIP Sa Graduada Sa Pobla).
   Margalida Pericàs Torrens
  • Actor no científic (President Mutua Balear).
   Antoni Amengual Cladera
  • President de la Comissió d'Infermeria.
   Miquel Bennàssar Veny
  • Representant unitat de formació.
   Nuria Cases Porcel
  • Representant unitat d’innovació.
   Carlos Enrique Herrero
  • Representant unitat d’infraestructures i laboratoris.
   Marga Frontera Borrueco
  • Representant unitat de qualitat.
   Cristina Casasnovas Riera
 • Secretari: Director Gerent de l'IdISBa.
  Carlos Enrique Herrero

 

Consell Social i Empresarial:

El Consell Social i Empresarial (CSE) de l’IdISBa és un òrgan assessor al Patronat i de participació de la societat civil que té per finalitat facilitar la participació dels diferents sectors socials i econòmics en l’anàlisi i desplegament de l’estratègia científica de la institució i reforçar el compromís social de la institució:

 

 • President:
  • Director científic emèrit de l’IdISBa.
   Miquel Fiol Sala
 • Persona titular de la direcció general competent en matèria de recerca en salut:
  • Director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
   Vicenç Juan Verger
 • Directora Científica de l’IdISBa:
  • Directora Científica.
   Antònia Barceló Bennàssar
 • Director gerent de l’IdISBa:
  • Director Gerent.
   Carlos Enrique Herrero
 • Representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa:
  • Unitat de Projectes Privats de l’IdISBa.
   Jaume Arbona Vidal
 • Representant dels investigadors i investigadores de l’IdISBa:
  • Investigadora Principal.
   María Adoración Romaguera Bosch
 • Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (PREDIF):
  • Director Gerent.
   Colau Terrassa Solé​
 • Associació Balear de Fibrosi Quística:
  • Director Gerent.
   Carlos Pons Llull
 • Associació de Pares de Nens amb Càncer de les Illes Balears (Aspanob):
  • Gerenta i fundadora d’Aspanob
   Eulalia Rubio Mesquida
  • Educadora social d’Aspanob.
   Cristina Martín Fernández
 • Associació Un Llaç en Moviment:
  • Representant.
   Linda Suzanne Breevaart 
 • Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC):
  • President de l’AECC Balears.
   Jose Reyes Moreno
 • Associació de persones amb diabetis de les Illes Balears (ADIBA):
  • Presidenta.
   Cati Taberner Salvá
 • Real Acadèmia de Medicina:
  • President.
   Joan Besalduch Vidal
 • Acadèmia Mèdica Balear:
  • President.
   Javier Murillas Angoiti
 • Confederació d’Associacions Empresarials de Balears:
  • Director gerent.
   Sergio Bertrán Damián
 • Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM):
  • President
   Jordi Mora Vallbona
  • Comitè Executiu.
   Toni Vallcaneras
 • Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears (BIOIB):
  • Directora gerent.
   Zara Pons
 • Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos (IFISC):
  • President.
   Emilio Hernández-García
 • Caixa de Colonya:
  • Relacions Institucionals i Estalvi Ètic.
   Juan José Caldes Casas
 • Fundació Bancària “La Caixa”:
  • Director corporatiu de Recerca i Estretègia.
   Àngel Font Vidal
 • Fundació Asima (ASIMA):
  • Associat ASIMA - Biolínia internacional.
   Sebastià Crespí
 • Cercle d’Economia de Mallorca:
  • President.
   Josep Vicens Gómez
 • Centre Balears Europa:
  • Director gerent.
   José Guillermo Berlanga Bondia
 • Farmaindustria:
  • Director del Dpt. de Relacions amb les CA.
   José Ramón Luis-Yagüe
 • ROCHE Pharma:
  • Health System Partner Baleares.
   César Vicente
 • Federació Espanyola d’Empresas de Tecnologia Sanitària (FENIN):
  • Senior Advisor of Innovation and Entrepreneuship.
   Ángel Lanuza
 • Direcció General de Salut Pública:
  • Directora general de Salut Pública i Participació de les Illes Balears.
   Elena Esteban Ramis
 • Responsable de l’OTRI-IdISBa, que actuarà com a secretari:
  • Responsable d'Innovació de l'IdISBa.
   Carlos Enrique Herrero
mangakakalot