CA | ES | EN

ÒRGANS ASSESSORS

Comitè Científic Extern:

El Comitè Científic Extern (CCE) és l'òrgan d'assessorament científic estratègic de l'IdISBa:

 

Presidenta: 

 • Magdalena Sastre, catedràtica de Medicina en l’Imperial College de Londres.

Vocals:

 • Rafael Cantón Moreno, cap del Servei de Microbiologia, Institut Ramón y Cajal d’Investigació Sanitària.
 • Teresa Riera Madurell, catedràtica en Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial en la UIB.
 • Ramón Martí Seves, Unitat de Patologia Mitocondrial i Neuromuscular, Hospital Universitari Vall d’Hebron.
 • Antoni Gelabert Mas, catedràtic emèrit d’Urologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Lluís Quintana-Murci, cap del Laboratori de Genètica Evolutiva Humana, en l’Institut Pasteur de París.
 • Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic de Salut Pública en la Universitat Miguel Hernández.
 • Rosario González Muñiz, investigadora científica de l’Institut de Química Mèdica (IQM‑CSIC).
 • Cristina Fillat Fonts, cap del grup Teràpia Gènica i Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
 • Buenaventura Bolíbar Ribas, exdirector científic de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol.
 • Pia Gallano Petit, cap de secció de Neurogenètica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Secretaria: Direcció Científica de l’IdISBa
Antònia Barceló Bennàssar, directora científica de l’IdISBa.

 

Comitè Científic Intern:

El Comitè Científic Intern (CCI) és l'òrgan d'assessorament científic del Comitè Executiu per a l'activitat que l'IdISBa desenvolupa:

 

 • Presidenta: Directora Científica de l'IdISBa.
  Antònia Barceló Bennàssar
 • Vocals:
  • Sotsdirectora científica de l'IIS.
   Julia García Fuster
  • Representant de l’Àrea Transversal de Ciència i Tecnologia en Salut.
   Marta Monjo Cabrer
  • Representant de Salut pública, epidemiologia, clínica i serveis de salut.
   Joan Llobera Cànaves
  • Representant de l’Àrea d’Oncologia i Hematologia.
   Gwendolyn Barceló Coblijn
  • Representant de l’Àrea de Neurociències.
   Adoración C. Castro Gracia
  • Representant de l’àrea de Malalties Cardiovasculars, metabòliques, renals i nutrició.
   Eugenia Cisneros Barroso
  • Representant de l’Àrea de Malalties Infeccioses, Resistència Antibiòtica i Resposta Immunològica.
   Mercedes García Gasalla
  • Representant de l’Àrea de Malalties Respiratòries.
   Ernest Sala Llinàs
  • Representant dels investigadors predoctorals.
   Sandra Íñiguez Muñoz
  • Representant dels investigadors postdoctorals.
   Emilia Amengual Cladera
  • Representant d’investigadors i grups emergents.
   Manuel Gómez Florit
  • Representant de la Comissió d’Investigació de l’HUSE.
   Borja García-Cosío Piqueras
  • Representant de la Comissió d’Investigació de Son Llàtzer.
   Inés Asunción Losada López
  • Representant de la Comissió d’Investigació d’AP.
   Caterina Vicens Caldentey
  • Representant de IUNICS.
   Noemi Sansó Martínez
  • Representant de la Fundació Banc de Sang i Teixits.
   Javier Calvo Benito
  • Actora no científica (advocada, exvocal del CEI, expresidenta del Comitè Social de la UIB).
   Francisca Mas Busquets
  • Actor no científic (exdirector del Col·legi Públic de Sa Indioteria).
   Rafel Ferrà Martorell
  • President de la Comissió d'Infermeria.
   Miquel Bennàssar Veny
  • Representant unitat de formació.
   Nuria Cases Porcel
  • Representant unitat d’innovació.
   Carlos Enrique Herrero
  • Representant unitat d’infraestructures i laboratoris.
   Marga Frontera Borrueco
  • Representant unitat de qualitat.
   Cristina Casasnovas Riera
 • Secretari: Director Gerent de l'IdISBa.
  Sergio Camacho Clavijo

 

Consell Social i Empresarial:

El Consell Social i Empresarial (CSE) de l’IdISBa és un òrgan assessor al Patronat i de participació de la societat civil que té per finalitat facilitar la participació dels diferents sectors socials i econòmics en l’anàlisi i desplegament de l’estratègia científica de la institució i reforçar el compromís social de la institució:

 

 • President:
  • Exdirector Científic de l'IdISBa.
   Miquel Fiol Sala
 • Titular de la direcció general competent en matèria de recerca en salut:
  • Director General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.
   Vicenç Juan Verger
 • Directora Científica de l’IdISBa:
  • Directora Científica.
   Antònia Barceló Bennàssar
 • Director gerent de l’IdISBa:
  • Director Gerent.
   Sergio Camacho Clavijo
 • Representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa:
  • DUI Plataforma Assajos Clínics.
   Meritxell López Zamora
 • Representant dels investigadors IdISBa:
  • Investigadora Principal.
   María Adoración Romaguera Bosch
 • Representants d'associacions de pacients:
  • Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM).
   Colau Terrassa Solé (Director Gerent) 
  • Fundación Respiralia.
   Carlos Pons Llull (Director Gerent)
  • Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
   Javier Cortes Bordoy (Vicesecretari AECC)
  • Asociación de personas con Diabetes de las Islas Baleares (ADIBA).
   Manuela de la Vega Llompart (Presidenta)
 • Representants de les societats científiques inscrites en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
  • Real Acadèmia de Medicina.
   Javier Cortes Bordoy (Acadèmic numerari) 
  • Acadèmia Mèdica Balear.
   Jordi Reina Prieto (President)
 • Representants del teixit empresarial de les Illes Balears:
  • Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).
   Sergio Bertrán Damián (Director Gerent)
  • Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM).
   Jordi Mora Vallbona (President)
 • Representant del Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears (BIOIB):
  • Directora Gerent.
   Mariela Adrover Barceló
 • Representant d'un centre de recerca de Balears:
  • Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos (IFISC).
   Maxi San Miguel Ruibal (President)
 • Representants d´obres socials d´entitats financeres:
  • Caixa de Colonya.
   Juan José Caldes Casas (Relacions Institucionals i Estalvi Ètic)
  • Fundació Bancària “La Caixa”.
   Àngel Font Vidal (Director Corporatiu de Recerca i Estratègia)
 • Representants de Fundacions d´àmbit empresarial:
  • Fundación Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA).
   Alejandro Sáenz de San Pedro García (Director Fundación) 
  • Fundació Rubió.
   Miguel Gascón Mir (càrrec)
  • Cercle d´Economia de Mallorca.
   Andreu Rotger Amengual (Expresident)
 • Representant del Centre Balears Europa:
  • Directora Gerent.
   Rosa Mª Cañameras Bernaldo
 • Representant de Farmaindustria:
  • Director del Dept. de Relacions amb les CA.
   José Ramón Luis-Yagüe
 • Representant de la Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN):
  • Assessor Sènior d'Innovació i Emprenedoria.
   Angel Lanuza
 • Representant de la Direcció General de Salut Pública:
  • Directora General de Salut Pública i Participació de les Illes Balears.
   Maria Antònia Font Oliver
 • Responsable de la OTRI-IdISBa , que actuarà com a secretari:
  • Responsable Innovació.
   Carlos Enrique Herrero

 

watchseriesfree