CA | ES | EN

ÒRGANS DE GOVERN

Patronat

És el màxim òrgan de govern i representació de l'IdISBa, i està format pels membres de les entitats firmants del Conveni pertanyents al Patronat de la Fundació Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

 

 • Presidenta: Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.
  Manuela García Romero
 • Vicepresident primer: Director General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
  Vicenç Juan Verger
 • Vicepresident segon: Rector de la Universitat de les Illes Balears.
  Jaume Carot Giner
 • Vicepresident tercer: Director General del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Javier Ureña Morales
 • Vocals:
 • Secretaria General de la Conselleria de Salut.
  Mª. Esperanza Reverte
 • Vicerrector de Recerca de la Universitat de les Illes Balears.
  Víctor Homar Santaner
 • Director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Raúl Lara Hernández
 • Representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressupost.
  Silvia Loriente Ducret
 • Representant de la conselleria competent en materia d’universitats.
  Antonio Luis Alcover Casasnovas
 • Representant de la conselleria en materia d’Innovació
  Antonio Carmona Damians
 • Representant de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
  Antonia Elena Esteban Ramis
 • Són membres del Patronat:
  • La secretària del Patronat, amb veu i sense vot.
   Mª Isabel Rodríguez Baos

 

Comitè Executiu:

És l'òrgan directiu de l'IdISBa i està, al seu torn, format per un representant de cada una de les entitats firmants del conveni de creació de l'Institut:

 

 • Presidenta: Directora Científic de l'IdISBa.
  Antònia Barceló Bennàssar
 • Vocals:
  • Director Gerent de l'IdISBa.
   Carlos Enrique Herrero
  • Subdirectora Científica de l'IdISBa.
   Maria Julia García Fuster
  • Directora Gerent de l'Hospital Universitari Son Espases.
   Cristina Granados Ulecia
  • Directora Gerent de l'Hospital Universitari Son LLàtzer.
   Soledad Gallardo Bonet
  • Director General d'Atenció Primària de Mallorca.
   Carlos Raduán de Páramo
  • Gerent de la Universitat de les Illes Balears.
   Maria Consolación Hernández Guerra
  • Director General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
   Vicenç Juan Verger
  • Representant de la Fundació del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
   Rosa M. Tarragó Llobera
  • Representant d'investigació de l'IdISBa.
   Adoración Romaguera Bosch
  • Representant de Recerca de la Universitat de les Illes Balears.
   Félix Grases Freixades
  • President de la Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases.
   Antonio Oliver Palomo
  • President de la Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
   Juan José Bargay Lleonart
  • President de la Comissió d'Investigació d'Atenció Primària de Mallorca.
   Joan Llobera Cánaves
 • Són membres del Comitè Executiu:
  • La secretària del Comitè Executiu, funcionaria de la conselleria de Salud, amb veu i sense vot.
   Mª Isabel Rodríguez Baos
mangakakalot