CA | ES | EN

OFERTES DE TREBALL

martes, 27 de diciembre de 2022
Convocatòries dels processos selectius d’estabilització per sistema de concurs de mèrits per a l'ingrés com a personal laboral fix a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)
 • Núm. BOIB: 167- 24/desembre/2022
 • Termini de presentació: 27/12/2022 - 08/02/2023

 

GRUP A

 

Personal tècnic superior de formació i comunicació 

 • Núm. expedient: L03110003/2022 

Bases L03110003/2022 

Correccions errors bases L03110003/2022 

Llista provisional L03110003/2022 

Llista entrevistes L03110003/2022

Resolució L03110003/2022

Resolució definitiva L03110003/2022

 

Personal tècnic superior d'infraestructures i equipament tecnològic

 • Núm. expedient: L03110005/2022 

Bases L03110005/2022 

Correccions errors bases L03110005/2022 

Llista provisional L03110005/2022 

Llista entrevistes L03110005/2022 

Resolució L03110005/2022

Resolució definitiva L03110005/2022 

 

Personal tècnic superior en innovació i transferència

 • Núm. expedient: L03110006/2022 

Bases L03110006/2022 

Correccions errors bases L03110006/2022 

Llista provisional L03110006/2022 

Llista entrevistes L03110006/2022 

Resolució L03110006/2022 

Resolució definitiva L03110006/2022 

 

Personal tècnic superior de suport a la investigació en estadística i suport metodològic

 • Núm. expedient: L03110021/2022

Bases L03110021/2022

Correccions errors bases L03110021/2022

Llista provisional L03110021/2022

Llista entrevistes L03110021/2022

Resolució L03110021/2022

Resolució definitiva L03110021/2022

 

Personal tècnic superior de suport a la investigació en genòmica

 • Núm. expedient: L03110023/2022

Bases L03110023/2022

Correccions errors bases L03110023/2022

Llista provisional L03110023/2022

Llista entrevistes L03110023/2022

Resolució L03110023/2022

Resolució definitiva L03110023/2022

 

Personal tècnic superior de suport a la investigació veterinària i estabulari

 • Núm. expedient: L03110025/2022

Bases L03110025/2022

Correccions errors bases L03110025/2022

Llista provisional L03110025/2022

Llista entrevistes L03110025/2022

Resolució L03110025/2022

Resolució definitiva L03110025/2022

 

Personal tècnic superior de suport a la investigació com a data manager

 • Núm. expedient: L03110026/2022, L03110027/2022, L03110028/2022, L03110029/2022, L03110030/2022

Bases L03110026/2022,L03110027/2022,L03110028/2022,L03110029/2022,L03110030/2022

Correccions errors bases L03110026/2022,L03110027/2022,L03110028/2022,L03110029/2022,L03110030/2022

Llista provisional L03110026/2022,L03110027/2022,L03110028/2022,L03110029/2022,L03110030/2022

Llista Entrevistes L03110026/2022,L03110027/2022,L03110028/2022,L03110029/2022,L03110030/2022

Resolució L03110026/2022,L03110027/2022,L03110028/2022,L03110029/2022,L03110030/2022

Resolució definitiva L03110026/2022,L03110027/2022,L03110028/2022,L03110029/2022,L03110030/2022

 

GRUP B

 

Personal tècnic mitjà de suport a la investigació/infermeria

 • Núm. expedient: L03120004/2022, L03120005/2022

Bases L03120004/2022,L03120005/2022

Correccions errors bases L03120004/2022,L03120005/2022

Llista provisional L03120004/2022,L03120005/2022

Llista entrevistes L03120004/2022,L03120005/2022

Resolució L03120004/2022,L03120005/2022

Resolució definitiva L03120004/2022,L03120005/2022

 

Personal tècnic mitjà de suport en àrees de gestió

 • Núm. expedient: L0320007/2022

Bases L03120007/2022

Correccions errors bases L03120007/2022

Llista provisional L03120007/2022

Llista entrevistes L03120007/2022

Resolució L03120007/2022

Resolució definitiva L03120007/2022

 

GRUP C

 

Personal tècnic gestor de projectes nacionals competitius

 • Núm. expedient: L03130011/2022

Bases L03130011/2022

Correccions errors bases L03130011/2022

Llista provisional L03130011/2022

Llista definitiva L03130011/2022

Resolució L03130011/2022

Resolució definitiva L03130011/2022

 

Personal tècnic gestor de projectes nacionals competitius

 • Núm. expedient: L03130012/2022

Bases L03130012/2022

Correccions errors bases L03130012/2022

Llista provisional L03130012/2022

Llista entrevistes L03130012/2022

Resolució L03130012/2022

Resolució definitivo L03130012/2022

 

Personal tècnic gestor de projectes no competitius

 • Núm. expedient: L03130014/2022, L03130015/2022

Bases L03130014/2022,L03130015/2022

Correccions errors bases L03130014/2022,L03130015/2022

Llista provisional L03130014/2022,L03130015/2022

Llista entrevistes L03130014/2022,L03130015/2022

ResolucióL03130014/2022,L03130015/2022

Resolució definitiva L03130014/2022,L03130015/2022

 

Personal tècnic de suport a la investigació de biobanc

 • Núm. expedient: L03130019/2022

Bases L03130019/2022

Correccions errors bases L03130019/2022

Llista provisional L03130019/2022

Llista entrevistes L03130019/2022

Resolució L03130019/2022

Resolució definitiva L03130019/2022

Correcció resolució definitiva L03130019/2022

 

Personal tècnic de suport a la investigació d’estabulari

 • Núm. expedient: L03130026/2022

Bases L03130026/2022

Correccions errors bases L03130026/2022

Llista provisional L03130026/2022

Llista entrevistes L03130026/2022

Resolució L03130026/2022

Resolució definitiva L03130026/2022

 

 

GRUP D

 

Personal auxiliar administratiu

 • Núm. expedient: L03140001/2022

Bases L03140001/2022

Correccions errors bases L03140001/2022

Llista provisional L03140001/2022

Llista entrevistes L03140001/2022

Resolució L03140001/2022

Resolució definitiva L03140001/2022

 123movies