CA | ES | EN

1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Informació institucional


Benvinguda dels directors

Qui som

 

Organigrama i òrgans de govern


Estructura

Òrgans de govern

Òrgans assessors

 

Constitució legal i estatuts


Els estatuts, el conveni de creació i les addendes al Conveni de l'IdISBa es poden consultar a continuació:

 

Estatuts de l'IdISBa

Conveni de creació de l'IdISBa

 

Personal


Relació de llocs de feina de l'IdISBa d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013::

 

Relació llocs de treball de l'IdISBa

 

Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

 

Decret carrera investigadora

 

El manual de benvinguda de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Manual de benvinguda

 

El Conveni Col·lectiu de l'IdISBa es pot consultar al document següent:

 

Conveni Co·lectiu

 

Plans i programes


El pla estratègic de l'IdISBa pot consultar-se als documents següents:

 

Pla estratègic de l'IdISBa

Pla estratègic de l'IdISBa (resum)

 

El pla científic compartit de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla científic compartit de l'IdISBa

Llistat Àrees Científiques de l'IdISBa

 

El pla d'igualtat de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla d'igualtat de l'IdISBa

 

La política d'accés obert de l'IdISBa es pot consultar al document següent:

 

Política accés obert de l'IdISBa

 

La normativa interna de l'IdISBa en relació a l'adscripció investigadora i firma de producció científica es detalla al document següent:

 

Filiació d'investigadors de l'IdISBa

 

El pla de suport de grups emergents de l'IdISBa i el llistat de grups emergents i d'investigadors emergents de l'IdISBa es detallen als documents següents:

 

Pla de suport per als grups emergents de l'IdISBa

Llistat de grups emergents i d'investigadors emergents de l'IdISBa

 

El pla de recursos humans de l'IdISBa i l'H4RSR estan disponibles a través dels enllaços següents:

 

Pla de RH de l'IdISBa 

Human Resources Strategy for Researchers (H4RSR)

 

El pla d'integració, el pla d'infraestructures, la guia de bones pràctiques clíniques, el pla de qualitat, la políitca de qualitat, i el comitè d'ètica d'experimentació animal de l'IdISBa es poden consultar als documents següents:

 

Pla d'integració de l'IdISBa

Pla d'infraestructures de l'IdISBa

Guia de bones pràctiques clíniques de l'IdISBa

Pla de qualitat de l'IdISBa

Política de qualitat de l'IdISBa

Comitè d'ètica d'experimentació animal de l'IdISBa

 

El pla d'innovació. el conveni per a l'adscripció d'activitats d'investigació i innovació entre l'IB-Salut i l'IdISBa i la normativa sobre la la protecció dels resultats d'investigació de l'IdISBa poden consultarse als documents següents:

 

Pla d'innovació de l'IdISBa

Conveni per a l'adscripció d'activitats d'investigació i innovació de l'IdISBa

Normativa sobre la protecció de resultats d'investigació de l'IdISBa

 

El pla de formació de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla de formació de l'IdISBa

 

El pla de residus de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla de residus de l'IdISBa

 

El pla de formació de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla de comunicació de l'IdISBa

 

El pla de residus de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla d'internacionalització de l'IdISBa

 

El pla d'infermeria de l'IdISBa es pot veure al document següent:

 

Pla d'infermeria de l'IdISBa

 

Altres informacions


Informació diversa relativa a enquestes de satisfacció i de formació:

 

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2022

Enquesta pla d'igualtat de l'IdISBa 2018

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2021

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2020

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2019

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2018

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2017

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2016

Enquesta de satisfacció de l'IdISBa 2015

123movies