CA | ES | EN

OFERTES DE TREBALL

jueves, 22 de septiembre de 2022
Programa "SOIB recerca i innovació". Contractes per a joves investigadors

 

 

 • Projecte RI 04.01/22 Oferta 042022004701 

Cribratge inicial 042022004701

Llista candidats 042022004701

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004701

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004701

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004701

 

 • Projecte RI 04.02/22 Oferta 042022004702 

Cribratge inicial 042022004702

Llista candidats 042022004702

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004702

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004702

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004702

 

 • Projecte RI 04.03/22 Oferta 042022004704  

Cribratge inicial 042022004704

Llista candidats 042022004704

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004704

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004704

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004704

 

 • Projecte RI 04.04/22 Oferta 042022004705 

Cribratge inicial 042022004705

Llista candidats 042022004705

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004705

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004705

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004705

 

 • Projecte RI 04.05/22 - CT1 Oferta 042022004707  

Cribratge inicial 042022004707

Llista candidats 042022004707

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004707

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004707

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004707

CORRECCIÓ ERRORS ANNEX 2 I ANNEX 3 042022004707

 

 • Projecte RI 04.05/22 - CT2 Oferta 042022004716  

Cribratge inicial 042022004716

Llista candidats 042022004716

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004716

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004716

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004716

 

 • Projecte RI 04.06/22 Oferta 042022004708   

Cribratge inicial 042022004708

Llista candidats 042022004708

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004708

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004708

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004708

 

 • Projecte RI 04.07/22 Oferta 042022004709  

Cribratge inicial 042022004709

Llista candidats 042022004709

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004709

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004709

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004709

 

 • Projecte RI 04.08/22 Oferta 042022004710 

 Cribratge inicial 042022004710

Llista candidats 042022004710

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004710

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004710

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004710

 

 • Projecte RI 04.09/22 - CT1 Oferta 042022004706 

Cribratge inicial 042022004706

Llista candidats 042022004706

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004706

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004706

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004706

 

 • Projecte RI 04.09/22 - CT2 Oferta 042022004711  

Cribratge inicial 042022004711

Llista candidats 042022004711

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004711

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004711

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004711

 

 • Projecte RI 04.10/22 Oferta 042022004712  

Cribratge inicial 042022004712

Llista candidats 042022004712

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004712

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004712

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004712

 

 • Projecte RI 04.11/22 Oferta 042022004713  

Cribratge inicial 042022004713

Llista candidats 042022004713

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004713

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004713

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004713

 

 • Projecte RI 04.12/22 Oferta 042022004714  

Cribratge inicial 042022004714

Llista candidats 042022004714

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004714

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004714

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004714

 

 • Projecte RI 04.13/22 Oferta 042022004715  

Cribratge inicial 042022004715

Llista candidats 042022004715

ANNEX 1 LLISTAT DE PERSONES EXCLOSES 042022004715

ANNEX 2 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES 042022004715

ANNEX 3 LLISTAT DE PERSONES SELECCIONADES I LLISTAT DE PERSONES EN RESERVA 042022004715

 

 123movies