CA | ES | EN

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Els deu principis de la RSC

 

ONULogo

L'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) aposta per la responsabilitat social corporativa (RSC) i l'integra en el seu model de gestió, que promou la participació, el compromís, la transparència, la responsabilitat, l'equitat, l'eficàcia i l'eficiència, sempre amb l'objectiu de preservar la sostenibilitat.

 

Els eixos d'aquest model de governança i de gestió es tradueixen en polítiques i guies d'actuació que impregnen el funcionament i la manera de treballar a la nostra organització.

 

L'IdISBa dóna suport als deu principis del Pacte Mundial en matèria de drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

 

 

Aquests deu principis es deriven de: la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració de l'Organització Internacional del Treball relativa als Principis i Drets Fonamentals, la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible, i la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció.

 

Els deu principis són:

 

Drets Humans

 

Principi 1 : Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment dins del seu àmbit d'influència.
Principi 2 : Les empreses han d'assegurar-se que no són còmplices en la vulneració dels drets humans.

 

Drets Laborals
 

Les empreses hauran de donar suport a:

 

Principi 3 : La llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva.
Principi 4 : L'eliminació de totes les formes de treball forçós i obligatori..
Principi 5 : L'abolició efectiva del treball infantil.
Principi 6 : L'eliminació de la discriminació en matèria d'ocupació.
 

Medi Ambient
 

Les empreses hauran de:

 

Principi 7 : Mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
Principi 8 : Fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
Principi 9 : Fomentar el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
 

Anticorrupció
 

Principi 10 : Les empreses han de fer feina contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn.

COMPROMÍS

 

Com a entitat participant del Pacte Mundial, ens comprometem a:

 

  • Donar suport als deu principis del Pacte Mundial en matèria de drets humans, drets laborals, protecció del medi ambient i lluita contra la corrupció.
  • Promoure aquests principis en el nostre àmbit d'actuació i fer una declaració clara d'aquest compromís entre els nostres grups d'interès i el públic en general.
  • Participar en les activitats del Pacte Mundial en l'àmbit de la nostra organització.
  • Cada dos anys, informar els nostres grups d'interès sobre la participació en el Pacte Mundial i sobre els esforços duits a terme en suport dels deu principis.
  • Cada dos anys, comunicar la informació sobre el compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, al seu lloc web.

Més informació:

 

Carta de benvinguda Xarxa Espanyola

Memòria RSC 2017-2019

Memòria RSC 2019-2021

Memòria RSC 2021-2023

 

123movies