CA | ES | EN

PROGRAMA LIBERI 2022 (OBERT 1 DE GENER)

Antecedents

 

El 18 de desembre de 2017 el Patronat de l’IdISBa va aprovar la política institucional d’accés obert de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

 

L’IdISBa considera convenient i necessari donar suport a la política d’accés obert amb l’objectiu de promoure la difusió de la seva producció científica, afavorint l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte de la seva investigació científica, seguint la iniciativa de Budapest i la declaració de Berlín i la legislació nacional i internacional vigent en matèria de difusió científica en accés obert.

 

La definició d’una política institucional d’accés obert ha de permetre:

 

  • Incrementar la visibilitat nacional i internacional.
  • Augmentar l’impacte de la recerca realitzada per els investigadors de l’IdISBa.
  • Evidenciar l’excel·lència en la qualitat de recerca.
  • Vetllar pel compliment de la legislació i les recomanacions vigents, a nivell nacional[1] i internacional[2], garantint que els resultats de la recerca finançada amb recursos públics siguin de domini públic.

 

Objecte de la Convocatòria

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la publicació d’articles científics originals en revistes d’accés obert per part dels investigadors/es de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. El pressupost assignat a aquesta convocatòria de 2022 és de 30.000 €.

 

La convocatòria romandrà oberta durant tot el 2022 o fins a la finalització dels fons disponibles. Només podran optar a l'ajuda els articles científics acceptats per revistes d'accés obert amb data posterior a l'01 de gener del 2022.

 

 

Vídeo promocional

 

 

Més informació

 

Teniu la informació complerta a les bases de la convocàtoria.


[1] Llei 14/2011, d’1 de juny de 2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que en el seu article 37 parla explícitament de la difusió en accés obert, recollint l’obligatorietat de publicar els resultats de la recerca finançada pels pressupostos generals de l’Estat en accés obert.

 

[2] La clàusula 17 del Grant Agreement de l’Horitzó Europa (2021-2027) requereix el dipòsit en accés obert de totes les publicacions revisades per parells, generades a partir dels projectes finançats sota el paraigües de l’Horitzó Europa.

 

watchseriesfree