CA | ES | EN

PROGRAMA LIBERI 2024 (OBERT A PARTIR DE L'1 DE GENER)

Antecedents

 

El 18 de desembre de 2017 el Patronat de l’IdISBa va aprovar la política institucional d’accés obert de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

 

L’IdISBa considera convenient i necessari donar suport a la política d’accés obert amb l’objectiu de promoure la difusió de la seva producció científica, afavorint l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte de la seva investigació científica, seguint la iniciativa de Budapest i la declaració de Berlín i la legislació nacional i internacional vigent en matèria de difusió científica en accés obert.

 

La definició d’una política institucional d’accés obert ha de permetre:

 

  • Incrementar la visibilitat nacional i internacional.
  • Augmentar l’impacte de la recerca realitzada per els investigadors de l’IdISBa.
  • Evidenciar l’excel·lència en la qualitat de recerca.
  • Vetllar pel compliment de la legislació i les recomanacions vigents, a nivell nacional [1] i internacional [2], garantint que els resultats de la recerca finançada amb fons públics siguin accessibles de forma lliure i gratuïta.

 

Objecte de la Convocatòria

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la publicació d’articles científics originals en revistes d’accés obert per part del personal investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. El pressupost assignat a aquesta convocatòria de 2024 és de 40.000 €.

 

La convocatòria romandrà oberta durant tot el 2024 o fins a la finalització dels fons disponibles. Només podran optar a l'ajuda els articles científics acceptats per revistes d'accés obert amb data posterior a l'01 de gener del 2024.

 

 

Vídeo promocional

 

https://www.youtube.com/embed/IKRAbh-ZoaM

 

 

Més informació

 

Teniu la informació completa a les bases de la convocatòria.


[1] Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la que es modifica la Llei 14/2021, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que en el seu article 37, dedicat a la ciència oberta, parla explícitament de la difusió en accés obert de publicacions amb els resultats de la recerca finançada majoritàriament amb fons públics, recollint l'obligatorietat de dipositar una còpia de la versió final acceptada per a la publicació en repositoris d'accés obert, de forma simultània a la data de publicació.

 

[2] La clàusula 17 del Grant Agreement de l’Horitzó Europa (2021-2027) requereix el dipòsit en accés obert de totes les publicacions revisades per parells, generades a partir dels projectes finançats sota el paraigües de l’Horitzó Europa.

 

manganelo