CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 25 de junio de 2024
Seminari IdISBa. Dr. Adolfo Muñoz «Líneas de investigación de los servicios médicos del RCD Mallorca»

El dijous 4 de juliol a les 09:00 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliran el seminari IdISBa «Líneas de investigación de los servicios médicos del RCD Mallorca», a càrrec del Dr. Adolfo Muñoz, Performance & Medical Director del RCD Mallorca.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU5OGI3ODgtY2E4NS00Nzc5LWE2Y2YtMzFlZWNhM2Y4ZjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 330 779 469 774
Codi d'accés: ChCLeK

 

 

 manganelo