CA | ES | EN

ACTIVITATS

miércoles, 19 de junio de 2024
Seminari Innovació IdISBa. Sra. Sara Díaz Moyá i Sr. Víctor Martínez Mas «Obtención de antifoulings ecológicos del Mediterráneo»

El dilluns 1 de juliol, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliran el seminari d'innovació IdISBa «Obtención de antifoulings ecológicos del Mediterráneo», a càrrec de la Sra. Sara Díaz Moyá, directora de laboratori en el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) i Víctor Martínez Mas, integrant del projecte enfocat en la cerca d'antifoulings ecològics del mar Mediterrani en CBBA.

 

Sara Díaz és graduada en Biologia per la Universitat de les Illes Balears en 2016. Des de 2012 fins a 2018 va formar part d'un grup de recerca en l'àrea de Microbiologia i ecologia marina treballant amb microorganismes extremòfils (IMEDEA-UIB-CSIC). Ha participat en cursos relatius a taxonomia, metagenòmica i microbiologia, un d'ells en el Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL). Ha participat en 4 congressos exposant ponències relatives a ecologia microbiana i taxonomia. També ha participat en 4 publicacions científiques d'ecologia microbiana. Va formar part del professorat en un curs de CARD-FISH en la Universitat d'Alacant. Actualment, és directora de Laboratori en el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) on compagina les seves funcions com a directora de qualitat amb la gestió dels projectes de recerca de l'empresa. En CBBA li ha adquirit amplis coneixements de gestió de laboratori sota l'entorn acreditat per UNE-EN ISO 17025.

 

Víctor Martínez Mas és graduat en Biologia en la Universitat de les Illes Balears (2019) i posteriorment va realitzar el màster universitari en Agrobiotecnología en la Universitat de Salamanca (2022), on es va especialitzar en microbiologia aplicada a les plantes, millora genètica, control biològic, plantes transgèniques, entre altres. En el transcurs de la seva carrera, ha tingut l'oportunitat d'estar dins de projectes com: “la biologia reproductiva de Hypericum balearicum” i “El desenvolupament de biofertilizants basats en consorcis bacterians promotors del creixement vegetal”. Actualment, es troba en un projecte enfocat en la cerca de antifoulings ecològics de la Mar Mediterrània, al costat del centre balear de biologia aplicada.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAwZWZiYzItMWViMC00MGM2LTgzZDQtZmU1NjEyNDgzOTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 352 535 623 969
Codi d'accés: q2zDA2

 

 

 manganelo