CA | ES | EN

ACTIVITATS

miércoles, 5 de junio de 2024
Seminari IdISBa. Dr. Carlos Rodriguez-Navas «Novel applications in Mass Spectrometry. Spatial chemistry of the developing brain with defective mitochondria reveals propionate as a major anaplerotic substrate in PDH deficiency»

El dilluns 17 de juny, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliran el seminari IdISBa «Novel applications in Mass Spectrometry. Spatial chemistry of the developing brain with defective mitochondria reveals propionate as a major anaplerotic substrate in PDH deficiency», a càrrec del Dr. Carlos Rodriguez-Navas, codirector del laboratori neurometabolomics en Icahn School of Medicine at Mount Sinai (NY).

 

Doctor en química analítica l'any 2012 per la UIB. En 2013-2016 va fer un postdoctorat en UT Southwestern Medical Center a Dallas (TX, USA), en el departament Genètica Molecular de Dr. Brown i Dr. Goldstein (Premi Nobel de Medicina) sobri lipidomics, càncer i síndrome metabòlica. En 2021 cofundador i codirector del laboratori de Neurometabolomics del departament de Neurologia de Mount Sinai a Nova York (NY, USA). Especialista en espectrometria de masses (metabolomic, lipidomic i proteomic) aplicat a recerca metabòlica.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMzODQzNDktNjAyYi00MGQzLWEzYjktMWNjYjJkODgyNjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 362 119 010 27
Codi d'accés: RUsYak

 mangakakalot