CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 4 de junio de 2024
Seminari Innovació IdISBa. Dra. Alexandra Alemany Schmidt «Genosalut: Innovant des de les Balears en el Diagnòstic Genètic»

El dilluns 10 de juny, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliran el seminari d'innovació IdISBa «Genosalut: Innovant des de les Balears en el Diagnòstic Genètic», a càrrec de la Dra. Alexandra Alemany Schmidt, genetista i responsable de desenvolupament de negoci.

 

Llicenciada en Biologia per la Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Va realitzar el seu doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia cel·lular en la Unitat de Recerca de l'Hospital Universitari Son Espases dins del Grup de Recerca en Genòmica de la Salut centrant la seva recerca en les causes genètiques de la infertilitat i els trastorns genètics de novo. Posteriorment, va desenvolupar el seu treball en el departament d'assumptes reguladors d'un grup farmacèutic internacional, sent l'encarregada del registre de medicaments a Alemanya, Àustria i Suïssa. En l'actualitat és assessora genètica i responsable de desenvolupament de negoci en Genosalut, empresa dedicada a la recerca, diagnòstic i consell genètic.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBjNTcyZTEtZWZmYy00NTVhLWE2ZGYtNTgxZGQ5ZWFmNzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 330 292 762 806
Codi d'accés: oEj75b

 manganelo