CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 7 de mayo de 2024
Seminari IdISBa. Guillem Mut Tur «Sol·licitud i gestió de convocatòries de Recursos Humans 2024»

El dilluns 13 de maig a les 13:30 h tindrà lloc, a les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, el seminari «Sol·licitud i gestió de convocatòries de Recursos Humans 2024», a càrrec del Sr. Guillem Mut Tur, tècnic de la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc2OTdlOWItNDRiYy00YTQwLWJhNjMtYTFjM2M2ZjgyNDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 364 432 394 368
Codi d'accés: Mfainj

 123movies