CA | ES | EN

ACTIVITATS

viernes, 3 de mayo de 2024
Seminari IdISBa-HUSE. Dr. Ferran Barbé «Evolució de la relació entre les apnees i la malaltia cardiovascular»

El dijous 9 de maig, a les 08:15 hores, la Sala d'Actes de l'Hospital Universitari Son Espases, acollirà el seminari IdISBa-HUSE «Evolució de la relació entre les apnees i la malaltia cardiovascular», a càrrec del Dr. Ferran Barbé, cap de servei de pneumologia de l'Hospital Arnau Vilanova Lleida.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM4MDU1MDEtYzZmZi00ZjZhLTk4OTktNzY2NjlmMWIzZGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%226a1ef70b-f62d-4d75-9129-c262dd68e3f6%22%7d 

 123movies