CA | ES | EN

ACTIVITATS

miércoles, 17 de abril de 2024
Sessió informativa Direcció IdISBa. Antònia Barcelò Bennàssar i Carlos Enrique Herrero

El dilluns 29 d'abril, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliran la «Sessió Informativa Direcció IdISBa», a càrrec de la Dra. Antònia Barceló Bennàssar, directora científica de l'IdISBa, i el Sr. Carlos Enrique Herrero, director gerent. 

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJjYWVlOWQtODFiNC00YjAyLTllYWUtNmExMGJlNTJkNTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 336 562 088 963
Codi d'accés: GySYTW

 123movies