CA | ES | EN

ACTIVITATS

miércoles, 10 de abril de 2024
Seminari IdISBa. Sra. Agnes Rogala «Improving dental implant integration: The role of surface functionalization with polyphenols and beyond»

El dilluns 22 d'abril, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliran el seminari IdISBa «Improving dental implant integration: The role of surface functionalization with polyphenols and beyond», a càrrec de la Sra. Agnes Rogala, investigadora predoctoral del Departament de Biomaterials de la Facultat d’Odontologia a la Universitat d'Oslo.

 

Agnes Rogala va iniciar la seva trajectòria educativa a Polònia, en la Universitat Maria Curie-Sklodowska de Lublin, on va obtenir una llicenciatura en Biologia en 2010, seguida d'un màster en el mateix camp, amb especialització en microbiologia, en 2012. Buscant ampliar els seus coneixements, Agnes es va traslladar a Oslo (Noruega) per a cursar i completar amb èxit un màster en Biomedicina a l'Escola Universitària d'Oslo i Akershus en 2017. La seva carrera acadèmica va fer un salt significatiu quan es va unir a l'Institut de Biologia Oral de la Facultat d'Odontologia de la Universitat d'Oslo, com a enginyera de departament, on va realitzar recerques sobre mecanismes epigenètics i càncer. Des de 2019, ha estat profundament involucrada en la seva recerca com a candidata de doctorat en el Departament de Biomaterials de la mateixa facultat. 

 

El seu projecte de doctorat se centra en el desenvolupament de modificacions noves d'implants de titani per a millorar la seva curació i integració. Posseeix una àmplia experiència en tècniques de biologia molecular i microbiologia. Més enllà del món acadèmic, Agnes es dedica al seu paper de mare, amb aficions que inclouen la rebosteria, el senderisme i l'exploració de nous destins.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQzMjAxMTAtMDU4Yy00MGU2LWE3OTctZGZkYzgxOWQ5Y2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 372 625 942 018
Codi d'accés: vpcYmp

 123movies