CA | ES | EN

ACTIVITATS

jueves, 4 de abril de 2024
Seminari IdISBa. Dr. Pere Llinàs Arias «MMP Insulation: Decoding a Metastatic Circuit on Triple-Negative Breast Cancer»

El dilluns 15 d'abril, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «MMP Insulation: Decoding a Metastatic Circuit on Triple-Negative Breast Cancer», a càrrec del Dr. Pere Llinàs Arias, investigador postdoctoral del grup Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER).

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E1ZTQ2YmMtZmY3ZC00ZDQ4LWExMzctZjllNjJlNTkwZmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 325 763 009 284
Codi d'accés: wZMCnk

 123movies