CA | ES | EN

ACTIVITATS

viernes, 15 de marzo de 2024
Seminari IdISBa. Toni Colom Umbert «Transformación digital en Salud Pública: Más allá de la mera digitalización. Un caso de uso»

El dilluns 25 de març, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Transformación digital en Salud Pública: Más allá de la mera digitalización. Un caso de uso», a càrrec del Sr. Toni Colom Umbert, tècnic de Salut Pública responsable del Programa QxQ.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFjOWFkZDItMjAwMC00NDM2LThhZWQtNTc2OWU1NjZkMGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 375 641 416 506
Codi d'accés: 9pPKUr

 123movies