CA | ES | EN

ACTIVITATS

lunes, 22 de enero de 2024
Seminari IdISBa. Tomàs Jordà Siquier «Mapeado y atlas histológicos de alta resolución del cerebro humano y otros tejidos para la investigación traslacional y el diagnóstico de enfermedades»

El dilluns 5 de febrer, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Mapeado y atlas histológicos de alta resolución del cerebro humano y otros tejidos para la investigación traslacional y el diagnóstico de enfermedades», a càrrec del Dr. Tomàs Jordà Siquier, investigador postdoctoral a la Universitat de Ginebra i Wyss Center for bio and neuroengineering.

 

Tomàs Jordà va acabar la seva llicenciatura en Biologia Sanitària en la Universitat d'Alcalá de Henares de Madrid en 2013. Després d'un Erasmus a Amsterdam, es va matricular en un màster de neurociència en la Universitat Vrije dels Països Baixos, on va dur a terme projectes relacionats amb els mecanismes moleculars presinàptics en el centre mèdic de la Universitat Vrije (VUmc) i en el Centre de neurogenòmica i recerca cognitiva (CNCR).


Tomàs va començar el seu doctorat amb una beca Marie-Curie en 2016 en l'Institut de Neurociències Interdisciplinàries de Bordeus. El seu projecte de recerca es va centrar en les funcions fisiològiques i patològiques de la proteïna precursora amiloide en la presinapsi en cervells de ratolí i humans. El seu projecte de doctorat va formar part d'un programa anomenat SyDAD (Degeneració sinàptica en la malaltia d'Alzheimer), que li va permetre realitzar part de la seva recerca en el Karolinska Institutet de Suècia.


En 2021 Tomàs es va incorporar a la Universitat de Ginebra com neurobiólogo i forma part de l'equip del projecte de mapatge cerebral del Centre Wyss. Els seus principals interessos se centren en el desenvolupament i l'optimització de mètodes per a mapear el cervell humà a nivell cel·lular i molecular.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU0NmVmMjgtNTUxNC00NWZlLTg0NTAtOTE4YzI5MGMwMzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 345 744 475 177
Codi d'accés: VqebZy

 123movies