CA | ES | EN

ACTIVITATS

miércoles, 7 de febrero de 2024
Seminari IdISBa. Aina Huguet Torres «Efectos del ámbito de exposición y las medidas de protección individual en la transmisión del SARS-CoV-2»

El dilluns 19 de febrer, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Efectos del ámbito de exposición y las medidas de protección individual en la transmisión del SARS-CoV-2», a càrrec de la Sra. Aina Huguet Torres, investigadora predoctoral del grup d’investigació de Salut Global i Estils de Vida (EVES).

 

Aina Huguet Torres va fer el grau d’infermeria i el Màster d’Investigació en el salut i qualitat de vida a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Actualment, és contractada predoctoral per la UIB i realitza el doctorat dins del programa de Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària amb la beca Florence Nightingale del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA). L'any 2022 va rebre el Premi al millor estudi d’investigació en infermeria de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB). Forma part del Grup d’investigació de Salut Global de la UIB i de l'IdISBa. 

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiZGRjODgtMTM0ZC00NTIwLTgyNTQtNDViMDU3ZTVlYzBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 379 210 758 065
Codi d'accés: DcpPwX

 manganelo