CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 23 de enero de 2024
Seminari IdISBa. Elena Jordana Lluch «Bio-impressió 3D aplicada al camp de la microbiologia clínica»

El dilluns 12 de febrer, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Bio-impressió 3D aplicada al camp de la microbiologia clínica», a càrrec de la Dra. Elena Jordana Lluch, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva-Incorporació del grup de Resistència als Antibiòtics i Patogènia de les Infeccions Bacterianes.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkZjc2OTAtZTg4Ny00NzRmLWE4OWMtYzViMDMzYzNhNjVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 372 320 228 650
Codi d'accés: oXGuv9

 mangakakalot