CA | ES | EN

ACTIVITATS

viernes, 19 de enero de 2024
Seminari IdISBa. Cristina Adrover Jaume «Bionanosensors for the detection of pathogens and biomarkers of infection using paper-based assays»

El dilluns 29 de gener, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Bionanosensors for the detection of pathogens and biomarkers of infection using paper-based assays», a càrrec de la Sra. Cristina Adrover Jaume, investigadora del Grup Miltidisciplinari de Sèpsia. 

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ3N2JmNDUtMjk1NS00Njg5LWI4MTItYzFlZjUyNjkxOTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 358 831 876 311
Codi d'accés: KLbEqG

 

 123movies