CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 21 de noviembre de 2023
Seminari IdISBa. Margalida Frontera Borrueco «Les Plataformes Científico-Tècniques de l'IdISBa: ¿Com em poden ajudar a la meva recerca?»

El dilluns 04 de desembre a les 13:30 h tindrà lloc, a les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, el seminari «Les Plataformes Científico-Tècniques de l'IdISBa: ¿Com em poden ajudar a la meva recerca?»​, a càrrec de la Sra. Margalida Frontera Borrueco, responsable de la Unitat d'Infraestructures i Laboratoris de l'IdISBa.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM2MjBjYzctMDNhYS00MDRkLTlmZDMtNzdlZTJlMjg4YzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22aec613d4-b8bd-4c05-86f9-87e8168b5993%22%7d

ID de la reunió: 349 445 226 487 
Clau d'accés: FjMMMz 
 123movies