CA | ES | EN

ACTIVITATS

jueves, 2 de noviembre de 2023
Seminari IdISBa. Dr. Tomeu Alorda i Sra. Maria Frontera Bergas «Resultats i implementacions de QChainMED per tenir cura i seguiment del medicament més enllà de l'hospital»

El dilluns 13 de novembre, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Resultats i implementacions de QChainMED per tenir cura i seguiment del medicament més enllà de l'hospital», a càrrec del Dr. Tomeu Alorda, investigador principal del grup eHealth i Telemedicina multidisciplinària i la Sra. Maria Frontera Bergas, investigadora del projecte «QChainMed: Cuidado y Seguimiento del medicamento más allá del hospital».

 

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjZGM5NzgtZGI2NS00NjcxLTk2YjktZjAzOTZkOTllZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d 

 

ID de la reunió: 377 921 368 094
Codi d'accés: 4pAENr

 

 

 

 mangakakalot