CA | ES | EN

ACTIVITATS

jueves, 18 de mayo de 2023
Seminari IdISBa-HUSE. Dr. Fèlix Grases «37 anys d'investigació en litiasi renal»

El dijous 8 de juny, a les 08:15 hores, la Sala d'Actes de l'Hospital Universitari Son Espases, acollirà el seminari IdISBa-HUSE «37 anys d'investigació en litiasi renal», a càrrec del Dr. Fèlix Grases, doctor en Ciències i responsable del grup Investigació en Litiasis Renal i Biomineralització.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc4NGM0ZDItMDA4Mi00NGY1LTg1NmItNTcxNTk4MTgyYjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%226a1ef70b-f62d-4d75-9129-c262dd68e3f6%22%7d 

 

 123movies