CA | ES | EN

PROTEÒMICA

 

L'objectiu principal de la plataforma de Proteòmica de l'IdISBa és fomentar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el camp de la proteòmica, dur a terme estudis de proteòmica quantitativa, de les interaccions proteïna-proteïna, així com la caracterització de les expressions diferencials i de les modificacions post-traduccionals. 

 

Equipament:

 

 • Cambra de documentació de quimioluminescència LAS 4000 (General Electric).
 • Escàner de fluorescència FLA 9500 (General Electric).
 • Escàner d'infrarojos Odyssey CLX (LI-COR).
 • Equip Luminex MAGPIX (MIllipore).
 • 2 fonts d'electroforesi EPS-601 (General Electric).
 • Sistema d'electroforesi vertical Mini VE (General Electric).
 • Sistema d'electroforesi 2D Ettam Dalt Six (General Electric).
 • Sistema d'enfocament isoelèctric ETTAM IPGphor 3 (General Electric).
 • Sistema de transferència TransBlot Turbo (BioRad).
 • Agitador de balanceig Duomax 1030 (Heidolph).
 • Lector de plaques multimodal. Biotek Synergy H1.
 • Escàner de distribució de mida i concentració de nanopartícules NanoSight NS300.

Cartera de serveis:


Les principals aplicacions que ofereix l'IdISBa dins el camp de la proteòmica són:

 

 • Separació de proteïnes mitjançant electroforesi monodimensional i bidimensional.
 • Anàlisi d'expressió diferencial amb detecció per quimioluminescència o infrarojos (Western blot) i per DIGE.
 • Quantificació mitjançant tècniques multidetecció (Luminex).
 • Formació dels usuaris en el maneig dels equips disponibles a la plataforma.
 • Assessorament tècnic en el disseny experimental, la preparació de mostres, l'anàlisi d'imatge, etc.

Ubicació:

 

La plataforma de Proteònica està ubicada al mòdul I de la planta -1 de l'Hospital Universitari Son Espases. Ocupa una superfície de 19,40 m2.
 

Personal Proteómica
 

Personal de contacte:


Dr. Carlos Río Bocos
Contacte: carlos.rio@ssib.es
Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext. 64521

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per favor, llegiu les instruccions::

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
 3. Guardau-ne els canvis. 
 4. Adjuntau la sol·licitud i enviar-la al correu carlos.rio@ssib.es

DOCUMENTACIÓ

123movies