CA | ES | EN

GENÒMICA I BIOINFORMÀTICA

 

La plataforma de Genòmica i Bioinformàtica de l'IdISBa neix amb la finalitat de donar suport a aquelles investigacions que incorporen en els seus projectes estudis genètics.

 

En aquest sentit, la plataforma de Genòmica i Bioinformàtica ofereix als investigadors tecnologies avançades per a l'estudi complet del genoma, des de la transcriptòmica i la seva regulació, fins a l'estudi estructural (variació número de còpia) pel que fa al genoma complet, així com també l'anàlisi bioinformàtica de les bases de dades generades en aquests estudis genòmics.


Equipament:

 
 • PCR digital QX200 (Biorad).
 • Bioanalitzador (Agilent 2100).
 • Seqüenciador massiu Miseq (Illumina).
 • Unitat d'Arrays tecnologia Affymetrix.
 • Real-time PCR (CFX96 touch BioRad i Eco Illumina).
 • Electroforesi de camp polsant "Chef Mapper XA"

 

Cartera de serveis:

 

Les principals aplicacions que actualment ofereix l'IdISBa dins el camp de la genòmica són:

 

 • PCR digital QX200 (BioRad).
  • Quantificació absoluta d'ADN o ARN.
  • Genotip i detecció de mutacions.
 • Bioanalitzador (Agilent 2100).
  • Control de qualitat i quantificació de mostres d'ADN i ARN.
 • Seqüenciador massiu Miseq (Illumina).
  • 15 Gb i 25 M de lectures per seqüenciació.
  • Seqüenciació de panells ADN-seq i ARN-seq.
  • Preparació i control de qualitat de llibreries per NGS.
 • Unitat d'Arrays tecnologia Affymetrix que permet estudis de:
  • Perfils d'expressió d'ARN (missatger i no codificant).
  • Perfils d'expressió de micro-ARN.
  • Estudis d'expressió d'isoformes "Splicing".
  • Estudis de citogenètica d'alta resolució per a l'anàlisi de pèrdues i guanys, així com absència d'heterozigositat.
 • Real-time PCR (CFX96 touch BioRad i Eco Illumina).
 • Electroforesi de camp polsant "Chef Mapper XA".
 • Anàlisi bioinformàtica de les bases de dades genòmiques:
  • Estudis d'expressió diferencial de gens, miRNAs i lncRNAs.
  • Estudis de correlació expressió miRNA-mRNA.
  • Estudis d'enriquiment funcional i identificació de pathways alterades en el context clínic.
  • Interpretació de resultats.

L'objectiu de la plataforma és oferir una anàlisi completa de les mostres des que es preparen fins que se n'interpreten els resultats. La plataforma ofereix suport i assessorament tècnic i bioinformàtic a aquells usuaris que ho demanin.

 

Ubicació:


La plataforma de Genòmica i Bioinformàtica de l'IdISBa està ubicada al mòdul F de la planta -1 de l'Hospital Universitari Son Espases.Personal de contacte:

 

Josep Muncunill Farreny (Bioinformàtic)
Contacte: josep.muncunill@ssib.es
Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext. 64521       

                                      

Aarne Fleischer
Contacte: aarne.fleischer@ssib.es
Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext. 64529

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per favor, llegiu les instruccions::

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
 3. Guardau-ne els canvis. 
 4. Adjuntau la sol·licitud i enviar-la al correu aarne.fleischer@ssib.es

DOCUMENTACIÓ

manganelo