CA | ES | EN

BIOBANC

La plataforma Biobanco y Biomodelos IdISBa és una plataforma cientificotècnica de l'Institut que dona suport a la recerca biomèdica. La seva funció principal és posar a disposició de la comunitat científica mostres biològiques humanes i les seves dades clíniques associades, sempre vetllant pels drets de les persones donants. Aquestes mostres són obtingudes de forma estandarditzada per poder oferir un servei de qualitat.

 

El Biobanc IdISBa és conscient de la importància de consolidar una cultura de qualitat als seus serveis i ho considera un factor estratègic per aconseguir que les competències, habilitats i aptituds del seu personal siguin reconeguts tant per la comunitat investigadora com per la societat en general.

 

Aquest compromís amb la qualitat es reflecteix en la certificació ISO 9001:2015 aconseguida el 2022, la qual garanteix l'organització dels procediments d'acord amb un sistema de gestió per a processos i sota una política de qualitat que pretén assegurar la màxima satisfacció dels usuaris, així com la millora contínua.

 

El Biobanc està autoritzat per la Direcció General de Recerca en Salut, Docència i Acreditació del Govern de les Illes Balears des de l'11 de gener del 2013, amb número d'expedient 3409. A més, està inscrit al Registre Nacional de Biobancs amb el número de registre B.0000527 i forma part de la Plataforma de Biobancs i Biomodels de l'Institut de Salut Carlos III.

 

 

 

Cartera de serveis:

 

 

 • Cessió de mostres humanes per a projectes de recerca biomèdica: Hemoderivats, llet, orina, cèl·lules i teixits frescos congelats o parafinats.
 • Sarcomes: Teixit fresc congelat i parafines.
 • Limfomes: Sang (hemoderivats), ADN i teixit fresc congelat.
 • Col·lecció Teràpia CAR-T: Hemoderivats procedents del seguiment clínic de pacients diagnosticats de limfomes i sotmesos a teràpia CAR-T.
 • Gliomes: Teixit congelat.
 • Càncer d'ovari: Sang, hemoderivats, teixit congelat i congelat embegut a OCT «criomoldes».
 • COVID-19: Sang i orina de pacients ingressats a planta, a UCI i pacients en seguiment després de l'alta.
 • Donants sans: Donacions de controls sans i excedents de la FBSTIB (mostres descartades del procés terapèutic: llet, sang, sang de cordó umbilical, hemoderivats, teixit ossi tendinós i retines).
 • Custòdia de col·leccions: Processament i conservació de mostres procedents de projectes de recerca biomèdica.
 • Tècniques histològiques: Fixació i inclusió de teixits en parafina, tant de teixits tous com de teixits ossis, per a projectes de recerca. Tall i tinció de teixits parafinats o frescos. Tinció amb hematoxilina i eosina.
 • Serveis d'Impressió 3D: Biomodel virtual bàsic o avançat; biomodel i impressió mèdica 3D bàsic o avançat; guies quirúrgiques; prototip bàsic, avançat o complex i assessorament tècnic.

 

 

Ubicació:

 

La plataforma Biobanco y Biomodelos IdISBa es troba al Mòdul I de la planta -1 de l'Hospital Universitari Son Espases.Personal de Contacte:

 

Victoria Elizabeth Cano García
Contacte: idisba.biobanco@ssib.es
Telf.: (+34) 659 70 23 34 Ext. 47545
Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext. 64537

 

 

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per favor, llegiu les instruccions:

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud.  
 3. Guardau-ne els canvis.  
 4. Adjuntau la sol·licitud i enviar-la al correu idisba.biobanco@ssib.es
mangakakalot