CA | ES | EN

Oficina de Projectes Internacionals (OPI)

Funcions: 

 • Impulsar la participació de la Fundació en projectes d’investigació europeus i internacionals.
 • Anàlisi de l’adequació de projectes de R+D+I de l’IdISBa i mapatge dels programes i de les convocatòries europees de finançament.
 • Planificació, gestió i assessorament científic i revisió de propostes europees i internacionals. Adequació de projectes en els diferents tòpics i elaboració pressupostària.
 • Aportació i gestió de la documentació tècnica i de formularis per a la presentació de projectes i realització del seguiment fins a la seva aprovació final.
 • Contribuir a l’enfortiment dels consorcis establerts i cerca de socis.
 • Gestió i justificació financera dels projectes europeus i internacionals (seguiment econòmic, lliurables tècnics, etc.) en coordinació amb el Departament Financer de l’IdISBa.
 • Preparació d’auditories.
 • Interlocució i comunicació amb els diferents actors dels projectes, des dels socis de cada projecte fins a les entitats i les agències gestores i finançadores de projectes europeus i internacionals.
 • Coordinació i organització de jornades i reunions científiques relacionades amb els projectes europeus finançats.
 • Organització i realització de cursos, tallers i jornades de formació per a promoure i augmentar la participació del cos d’investigació de la Fundació a convocatòries europees.
 • Difusió de les oportunitats europees de finançament i de esdeveniments formatius.
 • Suport de qualsevol acció a les iniciatives i als projectes que gestioni l’Oficina de Projectes Internacionals (OPI) de la Fundació.
 • Donar suport a la Unitat d’Innovació i Transferència de Resultats (UITRI) de l’IdISBa en els aspectes de propietat intel·lectual i industrial dels projectes sol·licitats o concedits..

 

Personal: 

Elena Ferragut i Ernesto González-Robles

 

 

Contacte: 

Correu electrònic:

elena.ferragut@ssib.es / ernesto.gonzalez-robles@ssib.es

idisba.opi@ssib.es 

 

Telf: (+34) 871 20 52 34  Ext. 65272

 

 

mangakakalot