CA | ES | EN

UNITAT DE RECURSOS HUMANS

Funcions:

 • Definir i aplicar la política laboral de l'entitat.Definir i aplicar la política laboral de l'entitat.
 • Donar solució a les peticions i informacions del personal propi.
 • Tramitar i gestionar els processos de gestió de recursos humans (permisos, llicències, vacances, pluriocupació, etc.).
 • Gestió de tot tipus de contractació de recursos humans, tant d'altes de nou personal com de renovació de l'existent.
 • Gestió d'incidències, consultes o tràmits laborals.
 • Control i arxivament de la documentació relacionada amb l'Àrea de Recursos Humans.
 • Realitzar convocatòries de selecció de personal.
 • Tramitar les corresponents sol·licituds de contractació front a tercers organismes.
 • Gestió de les operacions de mecenatge (donacions).
 • Coordinació d’activitats empresarials amb els diversos centres i organismes en què la Fundació desenvolupa la seva tasca d’investigació.
 • Suport als departaments de projectes, competitius i no competitius..
 • Preparació pressupostària relativa als costos de personal.
 • Seguiment, vigilància i mesures de correcció relacionades amb la protecció de riscos laborals.
 • Suport en la implementació del pla d’igualtat i atenció a la diversitat..

 

Enllaços d'interès: 

Normativa laboral

Human Resources Strategy for Researchers

 

Personal: 

Carolina Madrid Sánchez

Guillem Mut Tur

 

 

Contacte: 

Correu electrònic: idisba.rrhh@ssib.es
Telf.: (+34) 871 20 52 34  Ext. 64542 / 66305

 

 

mangakakalot