CA | ES | EN

QUI SOM

 

 

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, IdISBa, neix de l'associació i col·laboració entre els diferents centres i dispositius que desenvolupen activitats d'investigació biosanitària i biomèdica en el territori de les Illes Balears.

 

L'Institut es va crear el 23 de desembre de 2013, sota la denominació Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) y no és fins l'any 2017, quan es modifiquen els seus estatuts i raó social, que passa a denominar-se Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears. Així doncs, l'IdISBa està format per la Conselleria de Salut, l’Hospital Universitari Son Espases, Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), l’Hospital Universitari Son Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Tots aquests aporten el capital humà que he permès augmentar la massa crítica investigadora i fomentar les col·laboracions per al desenvolupament de projectes d'investigació entre serveis i professionals del sector salut.

 

En gener de 2019, l'IdISBa va ser acreditat com a institut d'investigació sanitària per l'Institut de Salut Carlos III, d'acord amb el Reial Decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària.

 

 

L’IdISBa ha identificat 7 àrees científiques d’interès, les quals engloben els 55 grups d’investigació i al voltant de 800 investigadores i investigadors de les diferents entitats constituents:

 

 • Àrea Transversal de Ciència i Tecnologia en Salut.
 • Salut Pública, Epidemiologia, Clínica i Serveis de Salut.
 • Malalties Infeccioses, Resistència Antibiòtica i Resposta Immunològica.
 • Malalties Cardiovasculars, Metabòliques, Renals i Nutrició.
 • Malalties Respiratòries.
 • Neurociències.
 • Oncologia i Hematologia.

 

L'IdISBa compta amb un total de 6172,26 m2 destinats a l'activitat investigadora i la seva gestió (laboratoris, despatxos, sales de reunions, etc.). El nucli important de les infraestructures, amb 2885,78 m2, està ubicat a l'hospital de referència de les Illes Balears, l'Hospital Universitari Son Espases, amb la següent distribució: 1304,90 m2 a la planta -1 de l'edifici principal i 1580,88 m2 a l'edifici S. A més de laboratoris d'investigació, l'edifici S alberga la seu de l'entitat de gestió de l'Institut i les instal·lacions destinades a l'Àrea d'Experimentació Animal i Quiròfans Experimentals.

 

 

 

D'altra banda, les entitats constituents de l'Institut aporten els següents espais:

 

 • Hospital Universitari Son Llàtzer: 279,92 m2.
 • Gerència d'Atenció Primària: 544,21 m2.
 • Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB): 1284,70 m2.
 • Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), de la Universitat de les Illes Balears (UIB): 1177,65 m2.

 

 
manganelo