CA | ES | EN

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

De conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) fa pública la informació següent:

Per més informació, podeu escriure a: idisba.info@ssib.es

123movies