CA | ES | EN

COMISSIONS ESPECÍFIQUES

Comissió de Formació

La Comissió de Formació de l’IdISBa té la finalitat de coordinar les accions formatives que ofereix l’Institut.

 

La composició actual de la comissió és la següent:

 • Antònia Barceló Bennàssar, presidenta de la comissió i directora científica de l’IdISBa.
 • Carlos Enrique Herrero, director gerent de l’IdISBa.
 • Diego Marzese, vocal representant d’investigadors i investigadores de l’IdISBa i corresponsable del grup Biologia Cel·lular del Càncer.
 • Margarita Frontera Borrueco, vocal representant del personal tècnic de les plataformes de l’IdISBa i coordinadora de la Unitat d’Infraestructures i Laboratoris.
 • Jaume Arbona Vidal, president del Comitè d’Empresa de l’IdISBa i tècnic gestor de la Unitat d’Assajos Clínics i Projectes Privats.
 • Maria Escobar Salom, vocal responsable de la formació de l’investigador predoctoral de l’IdISBa i investigadora del Grup Multidisciplinari de Sèpsia.
 • Daniel H. Lopez, vocal responsable de la formació de les àrees científiques de l’IdISBa i gestor científic de l’Institut.
 • Antonia Obrador de Hevia, vocal responsable de la formació de l’Hospital Universitari Son Espases i responsable del Grup de Teràpies Avançades i Biomarcadors en Oncologia Clínica.
 • Alfonso Leiva Rus, vocal responsable de la formació d’Atenció Primària i investigador del Grup d’Investigació en Activitats Preventives i Promoció i en Càncer Illes Balears (GRAPP-caIB).
 • Joana M. Ramis Morey, vocal responsable de la formació de la Universitat de les Illes Balears i corresponsable del grup de Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular (TERCIT).
 • Fiorella Sarubbo, vocal responsable de la formació de l’Hospital Universitari Son Llàtzer i investigadora del grup de Neurofisiologia, Estudis Comportamentals i Biomarcadors.
 • Javier Calvo Benito, vocal responsable de la formació de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i investigador del grup Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular (TERCIT).
 • Nuria Cases Porcel, secretària de la comissió i responsable de la Unitat de Formació de l’IdISBa.

 

Comissió d'Innovació

La Comissió d’Innovació de l’IdISBa és l’òrgan consultiu de l’Institut en el desenvolupament de les seves funcions en qüestió d’innovació.

 

La composició de la comissió és la següent:

 • Antònia Barceló Bennàssar, presidenta de la comissió i directora científica de l’IdISBa.
 • Vicenç Juan Verger, director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
 • Carlos Enrique Herrero, director gerent de l’IdISBa.
 • Marta Monjo, representant d’investigadors i investigadores de l’IdISBa.
 • Juanjo Segura, representant d’innovació de l’Hospital Universitari Son Espases.
 • Juan Bestard Vallejo, representant d’innovació de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.
 • Lorena Vela, representant d’innovació de la Universitat de les Illes Balears (OTRI-FUEIB).
 • Aina Soler, representant d’innovació de Gerència d’Atenció Primària.
 • Javier Calvo, representant d’innovació de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
 • M. Eugenia Carandell, directora mèdica assistencial de l’IB-Salut.
 • Carlos F. Palomeque, representant d’innovació de l’IB-Salut.
 • Joan Perelló, representant del Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears (BIOIB).
 • Xisco Tous, representant de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit).
 • Carlos Enrique, secretari de la comissió i responsable de la UITRI-IdISBa.

 

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de l’IdISBa és l’òrgan encarregat de la implantació del sistema de gestió de qualitat de l’Institut.

 

La composició de la comissió és la següent:

 • Antònia Barceló Bennàssar, presidenta de la comissió i directora científica de l’IdISBa.
 • Carlos Enrique Herrero, director gerent de l’IdISBa.
 • Carolina Madrid, de la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa.
 • Antonio Cabrera Anguita, de la Unitat de Gestió Econòmica i Contractació de l’IdISBa.
 • Vicente Corchado Barroso, de la Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació de l’IdISBa.
 • Jaume Arbona Vidal, de la Unitat de Projectes Privats de l’IdISBa.
 • Isabel Teruel Domenech, de l’Oficina de Projectes Nacionals de l’IdISBa.
 • Elena Ferragut Roig, de l’Oficina de Projectes Internacionals de l’IdISBa.
 • Nuria Cases Porcel, de l’Àrea de Formació i Comunicació de l’IdISBa.
 • Carlos Enrique Herrero, de la Unitat d’Innovació i Transferència de Resultats d’Investigació de l’IdISBa.
 • Marga Frontera Borrueco, de la Unitat d’Infraestructures i Laboratoris de l’IdISBa.
 • Joan Rebolo Roca, de la Unitat del Servei Lingüístic de l’IdISBa.
 • Daniel H. Lopez, de la Unitat de Gestió Científica de l’IdISBa.
 • Magdalena Santandreu Oliver, de la Unitat d’Administració de l’IdISBa.
 • Cristina Casasnovas Riera, de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l’IdISBa, com a secretària de la comissió.

 

Comissió d'Igualtat

La Comissió d’Igualtat de l’IdISBa és el principal òrgan responsable de l’impuls i de la coordinació de la política en matèria d’igualtat de gènere en l’entitat.

 

 • Carlos Enrique Herrero, director gerent de l’IdISBa.
 • Marga Frontera Borrueco, de la Unitat d’Infraestructures i Laboratoris de l’IdISBa.
 • M. Adoración Romaguera Bosch, investigadora líder de l’IdISBa.
 • Isabel Teruel Domenech, representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.
 • Andreu Vaquer Vadell, representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.
 • Jaume Arbona Vidal, representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.
 • M. Eugenia Cisneros Barroso, representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.
 • Sabrina Soler Durán, representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.
 • Bartolomé Moyà Cañellas, representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.

 

Comissió HRS4R

En l’estratègia per arribar als objectius del segell HR Excellence in Research, s’han definit dues comissions del HRS4R: el Comitè Directiu i el Grup de Treball Operatiu.

 

El Comitè Directiu del HRS4R està format pels següents perfils:

 • Antònia Barceló Bennàssar, directora científica de l’IdISBa.
 • Carlos Enrique Herrero, director gerent de l’IdISBa.
 • Carolina Madrid, de la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa.
 • Guillem Mut, de la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa.
 • Dora Romaguera, representant de l’etapa R4 (personal investigador líder).
 • Diego Marzese, representant de l’etapa R3 (personal investigador consolidat).
 • Elena Jordana, representant de l’etapa R2 (personal investigador reconegut).
 • Karim Pérez, representant de l’etapa R1 (personal investigador en primera etapa).
 • Elena Rayó, tècnica superior de laboratori.
 • Marta Monjo, representant de la Universitat de les Illes Balears.
 • Ignacio Ricci, representant d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Francisco de Borja García-Cosío, representant de l’Hospital Universitari Son Espases.
 • Tomás Ripoll, representant de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.
 • Jaume Arbona, representant del Comitè d’Empresa de l’IdISBa.
 • Cristina Casasnovas, representant de la Unitat de Qualitat de l’IdISBa.
 • Nuria Cases, representant de la Unitat de Formació de l’IdISBa.
 • Ernesto González-Robles, representant de la Oficina de Projectes Internacionals de l’IdISBa.
 • Marga Frontera, representant de la Unitat d’Infraestructures i Laboratoris de l’IdISBa.

 

El Grup de Treball Operatiu del HRS4R està format pels membres següents:

 • Cristina Casasnovas, representant de la Unitat de Qualitat de l’IdISBa.
 • Nuria Cases, representant de la Unitat de Formació de l’IdISBa.
 • Ernesto González-Robles, representant de la Oficina de Projectes Internacionals de l’IdISBa.
 • Marga Frontera, representant de la Unitat d’Infraestructures i Laboratoris de l’IdISBa.
 • Alicia Leiva, representant de la Unitat de Gestió Científica de l’IdISBa.
 • M. Antonia Llopis, representant de la Unitat de Gestió Científica de l’IdISBa.
 • Daniel H. López, representant de la Unitat de Gestió Científica de l’IdISBa.
 • Carolina Madrid, representant de la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa.

 

Comitè d'Experimentació Animal

El Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal de l’IdISBa (CEEA-IdISBa) és l’òrgan encarregat específicament de donar compliment al Reial decret 53/2013. Té com a competència fonamental emetre l’informe preceptiu en relació amb els protocols d’investigació que impliquin l’ús d’animals.

 

El CEEA-IdISBa està format per:

 • Ignasi Sanpera, cap del Servei de Traumatologia Infantil de l’Hospital Universitari Son Espases, investigador membre de l’IdISBa i especialista en investigació clínica, com a president del comitè.
 • Anna Tomàs, veterinària designada i responsable del benestar animal de l’IdISBa, com a secretària del comitè.
 • Carlos Juan Nicolau, investigador membre de l’IdISBa acreditat amb la categoria C d’experimentació animal i especialista en investigació bàsica, com a vocal.
 • Guillem Frontera, investigador membre de l’IdISBa i especialista en anàlisis metodològiques, com a vocal.

 

Comitè d’Investigació en Infermeria

El Comitè d’Investigació en Infermeria de l’IdISBa és l’òrgan d’assessorament de la direcció científica en el desenvolupament d’actuacions en el marc de la investigació en infermeria.

 

La composició actual del comitè és la següent:

 • Miguel Bennasar Veny, president del comitè.
 • José Angel Rubiño Diaz, vicepresident del comitè.
 • Maria Taltavull, secretària del comitè.
 • Pilar Andreu Rodrigo, vocal i representant de l’Hospital Universitari Son Espases.
 • Noemí Sanso Martínez, vocal i representant de la Universitat de les Illes Balears.
 • Margalida Miró Bonet, vocal i representant de la Universitat de les Illes Balears.
 • Maria Clara Vidal Thomas, vocal i representant d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Yolanda Lladó Maura, vocal i representant de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.
 • Guillem Antigues Vives, vocal i representant de Salut Pública i Participació.

 

 

manganelo