CA | ES | EN

ESTRATÈGIA

Missió

L'IdISBa impulsa, promou, executa i gestiona la generació de coneixement i la seva translació assistencial per mitjà de sinergies entre grups d'investigació bàsica i clínica, amb la finalitat d'una millora en la salut de la ciutadania.

 

Visió

Créixer i posicionar a l'Institut en l'excel·lència i el rigor científic, incentivant els grups d'investigació amb lideratge internacional i capacitant-los per a la captació de recursos públics i privats per, finalment, generar i transferir el coneixement a la pràctica assistencial i teixit industrial.

 

Objectius estratègics

  1. Consolidar l'IdISBa com a centre referent d'investigació biomèdica de les Illes Balears i posicionar-lo entre les institucions de referència a nivell nacional i internacional, incrementant la seva visibilitat i imatge a l'entorn. Reforçar la marca IdISBa.
  2. Promoure la investigació d'excel·lència  a l'IdISBa donant suport estratègicament a l'activitat de tots els seus grups d'investigació segons les seves necessitats, incorporant línies d'investigació que donin resposta als reptes i necessitats del sistema de salut, i afavorint el desenvolupament d'una investigació translacional coordinada entre investigadors bàsics i clínics mitjançant el treball conjunt dels grups d'investigació.
  3. Disposar d'una estructura científica i de gestió sòlida adaptada a les necessitats de l'Institut; redefinir els processos de gestió i organització interns de l'IdISBa. Tot en concordança amb el futur procés de reacreditació de l'Institut.
  4. Afavorir la cultura i activitat innovadora, així com la transferència tecnològica a l'IdISBa, promovent la generació d'idees i una gestió adequada de la innovació per part de la institució. Es fomentaran les relacions amb el teixit empresarial i altres institucions.
  5. Incrementar la massa crítica investigadora a l'IdISBa mitjançant el reconeixement de la seva activitat i el foment d'una carrera investigadora, així com desenvolupant una cultura i formació d'excel·lència per al personal.
  6. Maximitzar la captació de recursos, particularment financers, ja que són clau per mobilitzar recursos humans i materials. Fomentar l'ús de les plataformes de suport a la investigació de l'IdISBa i els serveis que aquestes ofereixen.
123movies