CA | ES | EN

ACORD COSCE

Declaració institucional sobre l'ús d'animals d'experimentació

 

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) valora positivament la política de transparència en experimentació animal promoguda des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l'Associació Europea per a la Investigació Animal (EARA) i s'adhereix a l'acord aprovat el set de juny del 2016.

 

A l'IdISBa som conscients que la investigació animal juga un paper fonamental en el coneixement dels mecanismes biològics que estan involucrats en les malalties i en el desenvolupament de tractaments mèdics. Sense l'ús d'animals, no disposaríem de la majoria de les medicines, antibiòtics, vacunes i tècniques quirúrgiques que s'apliquen en medicina humana i veterinària.

 

Una part fonamental del treball científic que es realitza a l'IdISBa, i que contribueix a la millora de la vida de les persones, es realitza gràcies a la utilització d'animals, tant per al desenvolupament de projectes d'investigació propis de l'IdISBa com per a la realització de cursos de formació contínua per a metges residents i adjunts dels Hospitals constituents de l'IdISBa amb la finalitat d'actualitzar i millorar les tècniques quirúrgiques. Els principals projectes que es duen a terme a l'animalari de l'IdISBa estan emmarcats en estudis d'investigació sobre el càncer, cardiopaties congènites o malalties mentals com l'esquizofrènia.
 

El benestar dels animals d'experimentació és un tema cabdal per a l'IdISBa, així com ho és l'estricte respecte i compliment de la legislació vigent sobre protecció d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent la docència. El nostre objectiu és arribar als més alts estàndards de benestar animal, no només des del punt de la responsabilitat moral, sinó també en termes de qualitat científica associada al benestar animal. La nostra experimentació animal compleix amb els estàndards legals i és revisada per un comitè ètic d'experimentació animal, que promou l'ús de mètodes alternatius, la reducció del nombre d'animals utilitzats, i el refinament dels procediments experimentals. Cap projecte de recerca que requereixi l'ús d'animals pot començar sense la preceptiva avaluació ètica i l'autorització final per part de la respectiva autoritat competent.

 

L'IdISBa també s'ocupa de garantir que tant el personal a la cura dels animals com els investigadors involucrats en experimentació comptin amb la formació i coneixements necessaris, i es compromet a proporcionar els recursos necessaris per al correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions, la manutenció , el benestar i l'atenció veterinària dels animals d'experimentació.
 

L'IdISBa actualment ha posat en marxa diverses iniciatives dirigides a incrementar la Transparència en Investigació Animal, en particular ha difós notes informatives en mitjans de comunicació per donar a conèixer al públic en general les condicions en què es realitza la investigació que requereix l'ús de models animals en les seves instal·lacions i els beneficis que reporten els resultats que d'ella s'obtenen.

 

És el nostre objectiu continuar amb aquestes accions per tal d'incrementar la transparència pel que fa a les nostres activitats d'experimentació animal, així com dur a terme noves iniciatives per mantenir a la comunitat científica i al públic en general informat sobre les diferents millores en procediments i bones pràctiques en aquesta àrea.

 

És objectiu del l'dISBa continuar treballant per la transparència en la investigació animal organitzant jornades de portes obertes, amb la finalitat de donar a conèixer a la comunitat científica i a la societat en general, l'estricte respecte i compliment dels principis de les millors pràctiques i de la legislació vigent sobre protecció d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics que es porta a terme en la investigació que es realitza a l'IdISBa.

 

 

Més informació:

 

Confederació de Societats Científiques d'Espanya

 

manganelo