CA | ES | EN

PROGRAMA guillem cifre de colonya (TANCAT)

I Convocatòria d'ajudes per a projectes de recerca en Envelliment i Cronicitat

Fundació Guillem Cifre de Colonya – IdISBa

Convocatòria 2021

 

El Programa “I Convocatòria d'ajudes per a projectes de recerca en Envelliment i Cronicitat Fundació Guillem Cifre de Colonya – IdISBa” de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) pretén fomentar la investigació i la innovació en salut a l’entorn de l’IdISBa i en relació a l’envelliment poblacional i cronicitat, mitjançant el finançament parcial o complet de projectes d’investigació o innovació que facilitin la col·laboració del sector sanitari, l’entorn universitari i les empreses.

 

Aquesta convocatòria haurà d’estar orientada al desenvolupament d’activitats de recerca en els àmbits de l’envelliment i la cronicitat. L’import obtingut permetrà el desenvolupament d’un projecte pilot de recerca amb activitats concretes orientades a la millora de la salut de la població en aquests àmbits..

 

L’IdISBa, amb el patrocini de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, convoca 1 ajut per a la realització de projectes de recerca en salut de qualitat contrastada.

 

Aquest programa te com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant e incrementant per això la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears; així el disseny de tècniques, productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població, mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització, reforçant e incrementant per això la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears; tot això relacionat amb l’envelliment poblacional i la cronicitat.

 

Addicionalment, el programa es configura com una convocatòria de projectes que permetin assolir resultats preliminars o consolidar línies establertes  que serveixin de palanca per a obtenir finançament en convocatòries competitives de l’àmbit nacional o internacional.

 

 

INSTRUCCIONS

  1. Llegir les bases del programa.
  2. Descarregar i emplenar la documentació.
  3. La sol.licitud del projecte s'ha d'imprimir, signar i retornar escanejada.
  4. Emplenar el formulari web i adjuntar els fitxers de sol.licitud i memòria.
  5. Adjuntar els CVA certificats FECYT en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar.
  6. Adjuntar les certificacions de requisits i mèrits en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar.
  7. Opcionalment, adjuntar les imatges de suport al projecte en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar..
manganelo