CA | ES | EN

CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES COVID-19

Davant la situació d’emergència de salut pública i de pandèmia internacional de la COVID-19, el Govern de les Illes Balears va publicar un pla de mesures el 13 de març de 2020 per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada per la COVID-19.

 

En aquest context, el Consell de Govern ha aprovat el Decret Llei, d'1 d'abril de 2020, per el qual s'estableixen mesures socials urgents per a pal•liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària, que està destinat a reforçar la lluita contra la malaltia fent front als reptes científics, tècnics i d'investigació que deriven de l’emergència sanitària.

 

Per això, és considerada d’extraordinària rellevància llançar una convocatòria d'expressions d'interès per a projectes d'investigació i innovació en relació amb la COVID-19.
Les propostes han de ser adequades amb la situació d'urgència i, per tant, han de permetre la seva implementació i posada en marxa immediates al Sistema Sanitari de les Illes Balears, amb uns resultats concrets, primerencs i d'aplicació a la situació actual. Aquestes poden partir d'activitats ja existents.

 

Seran objecte de consideració d’aquesta convocatòria d’ajuts propostes en format d’expressió d’interès, formulades per entitats públiques o privades ja constituïdes en el moment de l’aprovació d’aquesta convocatòria i domiciliades social o fiscalment a les Illes Balears, que promoguin projectes i accions col•laboratives destinades principalment a::

 

 • Nous dissenys o millora dels actuals equips de protecció individual (EPI), incloent l'increment de la seva durabilitat o reutilització.
 • Posar a punt o millorar el test de diagnòstic ràpids o Point-of-Care (PoC) de la COVID-19.
 • Desenvolupament de productes de desinfecció per a persones i per a superfícies.
 • Desenvolupament d'aplicacions informàtiques, models i mètodes d'anàlisi i propostes innovadores que contribueixin al seguiment i control de la malaltia i de les seves conseqüències en salut de la comunitat.
 • Innovacions farmacològiques, estratègies terapèutiques i preventives innovadores per a reduir l'efecte de la malaltia per COVID-19.
 • Qualsevol altra activitat emmarcada dins l'àmbit de R+D+I i relacionada amb la COVID-19.

 

El termini per a presentar les propostes començarà el 8 d'abril de 2020 i es mantindrà obert fins a l’extinció dels crèdits destinats a la concessió d’aquests ajuts, ja siguin els inicials i, si n’és el cas, els que resultin de l’ampliació dels crèdits inicials destinats a aquesta convocatòria.

 

INSTRUCCIONS

 1. Llegir les bases de la convocatòria.
 2. Descarregar i emplenar el formulari d'inscripció.
 3. Enviar aquest formulari degudament emplenat a idisba.proyectos@ssib.es.
  L'assumpte del correu haurà d'indicar-se com: «Expressió d'interès COVID 19». 
manganelo