CA | ES | EN

PROGRAMA RAMON LLULL (OBERT)

Contractes per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora a l’IdISBa
Convocatòria 2024

 

El Programa d’Intensificació de l’activitat investigadora està dirigit a incentivar l’augment de la dedicació a la recerca de professionals sanitaris dels centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears adscrits a l’IdISBa, afavorint que els investigadors i investigadores IdISBa que realitzen activitat assistencial puguin dedicar-se amb major intensitat a la recerca mitjançant la concessió d’ajuts econòmics per la contractació de professionals sanitaris per realitzar part de la seva activitat clínica-assistencial.

 

 

Termini i presentació de sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts és de 20 dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta resolució a la pàgina web de l’Institut.

 

Termini de presentació: 01/07/2024 - 26/07/2024

 

Bases de la convocatòria

 

 

Documentació requerida

 

 

manganelo