CA | ES | EN

PROGRAMA RAMON LLULL (TANCAT)

Contractes per a la Intensificació de l’Activitat Investigadora a l’IdISBa
Convocatòria 2022

 

El Programa d’Intensificació de l’activitat investigadora està dirigit a incentivar l’augment de la dedicació a la recerca de professionals sanitaris dels centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears adscrits a l’IdISBa, afavorint que els investigadors i investigadores IdISBa que realitzen activitat assistencial puguin dedicar-se amb major intensitat a la recerca mitjançant la concessió d’ajuts econòmics per la contractació de professionals sanitaris per realitzar part de la seva activitat clínica-assistencial.

 

Objecte de la convocatòria

 

L'objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts  per a la intensificació de l’activitat investigadora del personal sanitari amb activitat assistencial contractat pel Servei de Salut de les Illes Balears o la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i que, al mateix temps, estigui adscrit a un grup de recerca de l’IdISBa.

 

Termini i presentació de sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts és de 20 dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta resolució a la pàgina web de l’Institut.

 

Data límit: 26/01/2023

 

Bases de la convocatòria

 

 

Documentació requerida

 

 

Altra documentació

 

 

Resolucions

 

 

manganelo