CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

miércoles, 6 de abril de 2022
Els nivells d'un tipus de leucòcit en sang, claus per a la progressió i el tractament de la MPOC

Pacients masculins amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, fumadors i asmàtics s'associen a una major presència d'eosinòfils en sang.

 

Investigadors de CIBERES prenen com a base l'estudi EPISCAN II, analitzant les característiques de 725 participants amb i sense MPOC en 12 centres.

 

El treball, publicat en ‘Respiratory Research’, demostra que els pacients amb MPOC compten amb un recompte d'eosinòfils, un biomarcador clau, significativament major.

 

 

 

Els eosinòfils, leucòcits que formen part del sistema immunitari i estan relacionats amb els processos inflamatoris, són biomarcadors claus per al tractament de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). Per a identificar el seu paper en la progressió, diversos grups del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) han participat en un estudi multicèntric publicat en Respiratory Research (Nature) que conclou que els seus nivells alts en sang s'associen amb la MPOC.

 

Aquest treball, dirigit per Marc Miravitlles, investigador del CIBERES i del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha pres com a base EPISCAN II, un estudi epidemiològic de base poblacional impulsat per la farmacèutica GSK, el principal objectiu de la qual és investigar la prevalença i les causes de la MPOC a Espanya. Els 12 centres hospitalaris participants van reclutar 326 pacients amb MPOC i 399 sense la malaltia, amb una edat mitjana de 63,2 anys, un 46,3% homes i el 27,6% fumadors actius.

 

Segons explica el doctor Miravitlles, “la majoria de les característiques clíniques van ser significativament diferents entre els participants amb i sense MPOC. Els primers eren de major edat, amb major freqüència homes, fumadors, amb paràmetres de funció pulmonar més baixos, menor tolerància a l'exercici i puntuacions més altes en l'enquesta CAT sobre símptomes de MPOC”.

 

Quant al recompte d'eosinòfils en sang (BEC per les seves sigles en anglès) s'ha observat que els pacients amb MPOC ho tenen més alt, de 192 cèl·lules/μL enfront de 160 cèl·lules/μL; per tant els investigadors han arribat a la conclusió que els pacients amb MPOC compten amb una major presència d'aquesta mena de leucòcits en sang, i així mateix el sexe masculí, el tabaquisme actiu i la coexistència d'asma es van associar amb aquesta circumstància.

 

Sobre aquest tema, Borja G. Cosio, investigador del CIBERES a l'Hospital Universitari Son Espases-IdISBa de Palma i últim signant de l'estudi, considera que “la MPOC és una malaltia heterogènia amb múltiples fenotips que poden estar associats amb diferents pronòstics i respostes al tractament, com l'associat a un augment de la inflamació eosinofílica, i existeix un ampli consens sobre el paper de BEC com biomarcador per a identificar als pacients que representaran una millor resposta als corticoides inhalats”.

 

Per a comprendre millor el paper dels eosinòfils en sang com biomarcadors en la MPOC, és important generar noves dades sobre la distribució dels valors d'eosinòfils en sang en poblacions adultes sanes i diferents grups de pacients amb MPOC segons fenotips, gravetat i tractaments, d'aquí l'objecte d'aquest treball.

 

Els resultats del nostre estudi de base poblacional proporcionen una estimació de la distribució d'eosinòfils en la població adulta a Espanya i han demostrat que els pacients amb MPOC, inclòs en estadis lleus, tenen un BEC significativament major”, conclou Marc Miravitlles.

 

Sobre el CIBERES

 

El Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) és un consorci dependent de l'Institut de Salut Carles III (Ministeri de Ciència i Innovació) i cofinançat amb fons FEDER. El CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) té com a finalitat fomentar i facilitar la recerca de les malalties respiratòries per mitjà de la recerca d'excel·lència i la seva translació ràpida i segura a la pràctica clínica. Creat en 2007, el CIBERES reuneix actualment a prop de 400 investigadors de 9 comunitats autònomes que treballen conjuntament en 3 Programes Científics, que integren les següents línies de recerca: càncer de pulmó, apnees del son, fibrosi pulmonar, hipertensió pulmonar, asma, lesió pulmonar aguda, tuberculosi, pneumònies, Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) i noves dianes terapèutiques.

 

Enllaç a l’article de referència:

 

Determinants of blood eosinophil levels in the general population and patients with COPD: a population-based, epidemiological study

Marc Miravitlles, Juan José Soler-Cataluña, Joan B. Soriano, Francisco García-Río, Pilar de Lucas, Inmaculada Alfageme, Ciro Casanova, José Miguel Rodríguez González-Moro, M. Guadalupe Sánchez-Herrero, Julio Ancochea & Borja G. Cosío

Respiratory Research volume 23, Article number: 49 (2022) Cite this article

https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-022-01965-3

 

FONT: CIBERES

 

 

 

FOTO: Investigadors EPISCANmangakakalot