CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

viernes, 17 de julio de 2020
L’IdISBa finança 15 projectes de recerca sobre la COVID-19

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears ja ha seleccionat i aprovat el finançament de 15 projectes de recerca amb 403.860 € destinats a reforçar la lluita contra la malaltia de la COVID-19 a l'entorn sanitari i en la comunitat, fent front a reptes científics, tècnics i d'investigació derivats de l'emergència sanitària.

 

El passat 8 d'abril, l’IdISBa va llançar una convocatòria per al finançament de projectes relacionats amb el coronavirus. Són objecte de consideració propostes d'interès destinades a nous dissenys o millora dels actuals EPI, millorar els tests de diagnòstic ràpid, desenvolupament de productes de desinfecció per a persones o superfícies, propostes innovadores que contribueixin al seguiment i control de la malaltia i qualsevol altra activitat emmarcada en l'àmbit d’R+D+I i relacionada amb la COVID-19.

 

Projectes finançats

 

Dels quinze projectes concedits, quatre pertanyen al grup "Investigació en Activitats Preventives i Promoció i en Càncer Illes Balears" (GRAPP-CAIB) de l'IdISBa. L'investigador principal del grup, el Dr. Joan Llobera, i l'investigador del grup de "Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular" (TERCIT), el Dr. Antoni Gayà, pretenen analitzar conjuntament l'evolució de la seroprevalença en infectats per SARS-CoV-2 en població adulta sana de les Illes Balears. Aquest estudi permetrà estimar com és la seva propagació el que ajudaria a la presa de decisions en política sanitària enfront de la COVID-19, com ara passos en matèria de relaxació del distanciament social, sobre transports, vacunació i immunitat de grup, entre altres mesures. La resolució del projecte va ser publicada el 01/05/2020 amb un finançament de 42.680 euros.

 

La investigadora Joana Ripoll, també del grup GRAPP-CAIB, vol avaluar l'impacte del confinament per COVID-19 en la salut general, el benestar emocional i els hàbits de vida de la població adulta de les Illes Balears, considerant les condicions de vida i d'habitatge de les persones. La resolució del projecte va ser publicada el 01/05/2020 amb un finançament de 5.900 euros.

 

 

El Dr. Ignacio Ricci, i la Dra. Maria Jesús Serrano estudiaran l'efectivitat d'una intervenció basada en l'ús de tecnologia mòbil per a la prevenció de problemes de salut mental a professionals sanitaris en primera línia d'atenció de pacients amb COVID-19. La resolució del projecte va ser publicada el 08/05/2020 amb un finançament de 48.500 euros.

 

El quart, i últim projecte finançat del grup GRAPP-CAIB, és un estudi de cohorts retrospectiu per valorar l'impacte pronòstic de l'exposició a fàrmacs de risc COVID-19, de la investigadora Aina Soler. La resolució del projecte va ser publicada el 08/05/2020 amb un finançament de 9.600 euros.

 

El Dr. Sebastià Albertí, director dels Serveis Cientificotècnics de la UIB i investigador del grup de "Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes" de l'IdISBa, ha presentat un projecte l'objectiu del qual és posar a punt una metodologia, basada en l'anàlisi per espectrometria de masses del sèrum de pacients, que de forma barata i ràpida defineixi perfils proteòmics que permetin fer un seguiment i estratificació dels pacients de forma primerenca, la qual cosa permetria establir protocols d'actuació més adequats a la COVID-19, especialment en les manifestacions més severes. La resolució del projecte va ser publicada el 01/05/2020 amb un finançament de 15.400 euros.

 

 

El Dr. Maurici Ruiz, investigador de la UIB, i Antoni Colom, investigador del grup "Epidemiologia Nutricional i Fisiopatologia Cardiovascular" de l'IdISBa, desenvoluparan un sistema d'informació geogràfica anonimitzat per donar suport a la lluita contra la pandèmia COVID-19 a nivell municipal. La resolució del projecte va ser publicada el 08/05/2020 amb un finançament de 5.100 euros.

 

La investigadora principal del grup "Investigació en Salut Pública de les Illes Balears" (GISPIB), la Dra. Maria Ramos, centrarà el seu estudi en l'impacte de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 a les Illes Balears, en funció dels determinants socials de la salut. Per això treballa en el disseny d'un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) que analitzi l'efectivitat a nivell territorial i socioeconòmic dels telèfons d'ajuda de la població de les Illes Balears. També identificarà famílies o grups de població potencialment vulnerables per àrees geogràfiques en el context de la crisi sanitària. La resolució del projecte va ser publicada el 08/05/2020 amb un finançament de 26.000 euros.

 

L'estudi encapçalat per la Dra. Maria Arrizabalaga, FEA de medicina interna- infeccioses de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i investigadora del grup de "Malalties infeccioses/VIH" de l'IdISBa, juntament amb el Dr. Joan Bargay, responsable del grup de recerca "Estudi de Gammapaties Monoclonals i Síndromes Mielodisplàstiques" també de l'IdISBa, se centra a determinar l'eficàcia de les transfusions de plasma de persones que han patit la malaltia COVID-19, a pacients amb coronavirus que encara estan hospitalitzats a l'Hospital Universitari Son Llàtzer. La resolució del projecte va ser publicada el 15/05/2020 amb un finançament de 17.000 euros.

 

El Dr. Josep Mercader, investigador del grup "Inflamació, Reparació i Càncer en Malalties Respiratòries" de l'IdISBa i professor de la UIB, i el Dr. Hermenegildo García, investigador associat de la Universitat Politècnica de València (UPV), han presentat un projecte l'objectiu del qual és la identificació, quantificació i reducció de la càrrega ambiental de SARS-CoV-2. El projecte planteja solucions a curt-mig termini per identificar i fer un seguiment dels llocs amb presència de virus (hospitals, residències de gent gran, hotels, comerços, etc.) per facilitar les tasques de desinfecció mitjançant la dispersió d'una combinació de compostos biocides, innòcua per a l'humà i l'ambient. La resolució del projecte va ser publicada el 15/05/2020 amb un finançament de 36.500 euros.

 

 

L'investigador principal del grup de recerca "Síndrome d'Apnees i Hipopnees del Somni", el Dr. Alberto Alonso i la investigadora del grup "Inflamació, Reparació i Càncer en Malalties Respiratòries", la Dra. Belén Núñez, desenvoluparan un estudi en el qual pretenen avaluar la incidència de trombe-embolisme pulmonar com a complicació aguda i d'hipertensió i fibrosi pulmonar com complicacions tardanes en pacients amb pneumònia greu per SARS-CoV-2 i analitzar quins factors poden determinar la seva aparició. La resolució del projecte va ser publicada el 15/05/2020 amb un finançament de 40.000 euros.

 

El projecte "Mask3D4All", del Dr. Bartomeu Alorda, director d'Innovació i Transferència de la UIB, i investigador principal del grup "eHealth i Telemedicina Multidisciplinar mitjançant Sistemes Intel·ligents Ciberfísics" de l'IdISBa, i el Dr. José Reyes, cap de servei d’oncologia mèdica de l'Hospital Comarcal d'Inca, i membre del grup "Multidisciplinar d'Oncologia Translacional" de l'IdISBa, té com a objectiu definir les recomanacions que s'han de seguir per a la fabricació d'una màscara reutilitzable implementada amb tecnologia d'impressió 3D i amb capacitat per a ser adaptada a diferents nivells de protecció. Les línies de treball contemplen la construcció de les màscares com a suport reutilitzable per utilitzar filtres que permetin tant l'optimització dels materials de protecció disponibles al centre en el moment del brot inicial, com la producció de filtres bioactius enfront de la transmissió de la malaltia Covid-19. La resolució del projecte va ser publicada el 15/05/2020 amb un finançament de 19.000 euros.

 

La investigadora Marisa Isabel Huaynalaya, de l'entitat Advanced Programming Solutions, SL, juntament amb la Dra. Maria Ramos del grup GISPIB desenvoluparan el projecte "Botibot COVID19" que se centrarà en el desenvolupament i implementació d'una solució basada en Intel·ligència Artificial i Machine Learning que permet recollir, identificar i respondre els principals dubtes de la ciutadania balear pel que fa a la crisi sanitària de la COVID-19 24 hrs/7 dies de l'any de forma automatitzada i immediata. La resolució del projecte va ser publicada el 21/5/2020 amb un finançament de 40.000 euros.

 

L’estudi de la Dra. Natalia Martínez Pomar, facultativa especialista del servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari Son Espases i investigadora del grup de recerca "Estudi de la Resposta Immunològica en Patologia Humana" de l'IdISBa, té com a objectiu principal identificar biomarcadors genètics de risc en desenvolupar la síndrome d'activació de macròfags (MAS), observat en un subgrup de pacients amb la COVID-19. El MAS és una malaltia greu, potencialment fatal que es caracteritza per una resposta inflamatòria incontrolada. Aquesta síndrome té gran similitud clínica amb una immunodeficiència hereditària de caràcter recessiu. El projecte se centra a identificar si variants genètiques o polimorfismes en els gens causals d'aquesta immunodeficiència són marcadors de risc de severitat en la COVID-19. La resolució del projecte va ser publicada el 23/6/2020 amb un finançament de 25.000 euros.

 

El projecte del Dr. Francisco Javier Fanjul i la Dra. María Vila es basa en l'estudi de seroprevalença d'infecció per SARS-CoV-2 a embarassades, i en la posterior anàlisi de l'impacte sobre el desenvolupament de la gestació. El projecte es realitzarà en un període de 12 mesos en els hospitals públics de les Illes Balears. Per a això es realitzaran dues extraccions serològiques, una al primer trimestre de gestació i una altra en el moment del part. L'objectiu de l'estudi és analitzar el possible impacte tant de la infecció prevalent com de la incident per SARS-CoV-2 en el desenvolupament de la gestació. La resolució del projecte va ser publicada el 23/6/2020 amb un finançament de 35.000 euros.

 

L'últim projecte finançat, liderat per la pediatra de la Clínica Rotger, la Dra. Ruth Diez, se centra en un estudi descriptiu de vigilància del perfil simptomàtic i epidemiològic de la infecció per SARS-CoV2 en pacients pediàtrics d'edat igual o menor a 14 anys atesos entre els mesos de juliol i desembre de 2020 a Atenció Primària, urgències de pediatria de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, Hospital Universitari Son Espases i Clínica Rotger. La resolució del projecte va ser publicada el 16/07/2020 amb un finançament de 38.000 euros.

 

 

Resolucions de la convocatòria d'expressions d'interès per al finançament de projectes COVID-19.

 

Ressò en premsa:

- IB3 Notícies - 09.08.2020

- Conselleria de Salut - 12.08.2020

- La Vanguardia - 12.08.2020

- EuropaPress - 12.08.2020

- Canal 4 Diario - 12.08.2020

- Salud Ediciones - 12.08.2020

- Mallorca Confidencial - 12.08.2020mangakakalot