CA | ES | EN

CURS DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR USUARI D’ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ

Un factor essencial en la protecció del benestar dels animals utilitzats per a l'experimentació i altres fins científics i de docència és l'adequada capacitació del personal encarregat del seu maneig. La formació i capacitació del personal està regulada en el Reial Decret 53/2013 i per l'Ordre Ministerial ECC/566/2015.


Aquest curs té com a objectiu proporcionar una formació en protecció i experimentació animal per a experimentadors i investigadors en base als requeriments de l'Ordre Ministerial ECC/566/2015, a fi d'obtenir la seva capacitació legalment requerida en les Funcions C (Realització dels procediments) i D (Disseny de projectes i procediments). 

 

Per inscriure's al curs cal emplenar el full d'inscripció adjunt, juntament amb tota la documentació requerida i enviar-ho a anna.tomas@ssib.es.

 

Més informació:

 

 

123movies