CA | ES | EN

LLISTA D'ACTUACIONS fse

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer de la UE per invertir en la població, al mateix temps que contribueix a la cohesió territorial, social i econòmica. L’FSE promou una educació millor, augmenta les oportunitats d’ocupació dels ciutadans europeus i millora la situació de la població més vulnerable i amb risc de traspassar el llindar de la pobresa.

 

 

 

 

 

 

L’IdISBa és un dels organismes beneficiaris en el programa operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears, i dirigeix els fons obtinguts cap a l’objectiu temàtic 8, “Promoure la sostenibilitat i la qualitat de l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral”, com proposa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell. 

 

Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

 

L’Objectiu d’aquesta convocatòria per part de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) és la contractació d’investigadors postdoctorals per incorporar-se als grups o línies de recerca liderats per investigadors emergents, a través del programa “FOLIUM” del projecte FUTURMed. Talent per a la medicina del futur, convocatòria finançada dins del marc del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible de 2017 i cofinançada en un 50% en el marc del PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears. 

 

Gràcies a aquest programa s’ha generat i captat talent investigador en recerca i innovació i ha permès impulsar noves línies de recerca i consolidar les existents als grups d’investigació de l’IdISBa.  

 

Exemples d’això són les noves línies d'investigació dels grups de "Biologia cel·lular del càncer (BIOCANCER)" i "Multidisciplinària de sèpsia" i la consolidació dels grups "Epidemiologia nutricional i fisiopatologia cardiovascular (NUTRECOR)" i "Resistència antibiòtica i patogènia de les infeccions bacterianes". 

 

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Direcció General d'Innovació i Recerca

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears

 

 • SOIB Jove: Qualificats Sector Públic
  • L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar part dels costs salarials i de Seguretat Social dels joves que es contractin, amb l'objectiu que millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement i, d'aquesta manera, millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral.

 

Instituto de Salud Carlos III

 

 • Contratos PFIS: Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud
  • L’objecte d’aquesta actuació és el finançament de contractes destinats a la formació inicial d’investigadors en ciències i tecnologies de la salut mitjançant d’una tesi doctoral.
 • Contratos Miguel Servet Tipo-I
  • L’objecte d’aquesta actuació és la contractació de doctors d’acreditada trajectòria investigadora a centres de l’àmbit del Sistema Nacional de Salut.
 • Contratos Miguel Servet Tipo-II
  • L’objecte d’aquesta actuació és fomentar la continuïtat i estabilització del personal investigador beneficiari de les ajudes Miguel Servet Tipo-I.
 • Contratos Río Hortega
  • L’objecte d’aquesta actuació és la contractació de professionals amb activitat clínico-assistencial, que hagin superat la Formació Sanitària Especialitzada, per al desenvolupament d’un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut que simultaniejaran amb activitat assistencial corresponent a la seva especialitat.

 

123movies