CA | ES | EN

PLATAFORMA DE RECERCA EN INFORMACIÓ EN SALUT DE LES ILLES BALEARS (PRISIB)

La introducció de les tecnologies al nostre dia a dia i el seu constant desenvolupament ha fet que avui en dia es generi una gran quantitat de dades de les persones, i l’àmbit sanitari no n’és una excepció.

 

Les grans bases de dades clíniques son una oportunitat per generar coneixement i per la millora de la salut. Les dades massives permeten conèixer la realitat clínica i assistencial de la població i el seu anàlisi pot oferir noves possibilitats en l’elaboració de models predictius, patrons de comportament, el descobriment de noves necessitats, reduir riscs, així com proveir serveis més personalitzats.

 

Tenir la possibilitat d’anàlisi de totes aquestes dades clíniques permetria, entre altres, descobrir associacions, segmentar poblacions, aprendre models de classificació i predicció i, en definitiva, ens potencia per millorar l’atenció dels pacients, salvar vides i reduir els costs.

 

Per tant l'objectiu de la plataforma PRISIB és poder generar bases de dades provinents de la història clínica informatitzada del IB-Salut i d’altres fonts complementàries, que permeti disposar d'informació vàlida i fiable per a crear coneixement i donar suport a la recerca, a mes de facilitar la innovació i l’avaluació en l’àmbit de la salut mitjançant l’accés i anàlisi de la informació del sistema sanitari.

 

La finalitat d’aquesta plataforma és beneficiar i potenciar la investigació clínica i sanitària amb dades reals, de manera que l’accés a totes aquestes dades ajudi a explotar molta informació rellevant per a la investigació, així com consolidar línies d’investigació i oferir possibilitats de fer projectes ambiciosos als grups d’investigació, o simplement respondre a necessitats d'informació imprescindible per a la gestió.

 

Principis ètics:

 

La plataforma seguirà els principis ètics més estrictes per assolir els objectius amb totes les garanties.

 

Els sol·licitants de les bases de dades signaran a través de conveni el compromís de respecte als principis i al compliment de les condicions d’accés establerts.

 

Protecció de dades personals:

 

A més dels principis ètics aquesta plataforma implantarà unes mesures de seguretat per garantir la privacitat i  reforçar la protecció de les dades personals:

 

  • En aquells casos en què s’autoritzi la creació d’una base de dades, les dades aportades estaran anonimitzades.
  • Es requerirà la utilització de consentiment informat per a l’accés i ús d’aquelles dades que no puguin ser desidentificades per la pròpia naturalesa, com les dades genòmiques.
  • S’actuarà d’acord amb el Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 

Recursos de la Plataforma i ubicació:
 

La Plataforma disposa d'un tècnic informàtic amb capacitat per fer extraccions de dades d’història clínica electrònica i d’altres mitjançant SQL.

 

La ubicació del personal de suport de la plataforma serà al gabinet del servei de salut.

 

Personal de contacte:


Pau Pericàs Pulido
Contacte: idisba.prisib@ssib.es
Telf.: (+34) 971 17 59 32 Ext. 76407

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

*
*
*
*
*
*
*

DOCUMENTACIÓ

Per favor, llegiu les instruccions::

 

  1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
  2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
  3. Guardau-ne els canvis. 
  4. Emplenau el formulari web, adjuntau la sol·licitud i enviar-la.