CA | ES | EN

CITOMETRIA I CULTIUS CEL·LULARS

Citrometria

 

La citometria de flux consisteix en el mesuratge de propietats de cèl·lules individuals o partícules microscòpiques en suspensió mitjançant marcadors fluorescents. A més de la quantificació d'aquests marcadors en les diferents poblacions cel·lulars, la citometria també possibilita l'aïllament d'aquestes poblacions en funció de les seves característiques (Sorter).


La plataforma de Citometria i Cultius Cel·lulars posa a disposició dels usuaris la possibilitat de cultivar in vitro i experimentar amb els diferents tipus de poblacions cel·lulars, tant cultius primaris com línies cel·lulars establertes. 

Equipament:
 

Citometria:

 

 • Citòmetre analitzador BD FACSVerse (làsers 488, 640 i 405 nm i 8 fluorescències).
 • Citòmetre Sorter BD FACSAria Fusion (làsers 488, 640 i 405 nm i 14 fluorescències).
 • Preparació de mostres BD FACS Assistant Lyse Wash.

Cultius cel·lulars:

 

 • Cambres de flux laminar: 6 cambres de seguretat biològica Telstar Bio-IIA.
 • Incubadores: 7 unitats amb control de temperatura, humitat i CO2.
 • Microscopis invertits: Olympus, Nikon (amb detecció per fluorescència) i LEICA (2).
 • Equipament de crioconservació: tancs de nitrogen líquid, criocongelador i ultracongeladors.
 • Comptador de cèl·lules: Millipore Scepter.
 • Electroporador per a cèl·lules eucariotes: Lonza Nucleofector.
 • Dissociador de teixits: Miltenyi GentleMacs Dissociator.
 • Equips de monitorització en temps real de creixement/adhesió/migració cel·lular: RTCA ACEA.

Cartera de serveis:

Les principals aplicacions que ofereix l'IdISBa dins del camp de la citometria i els cultius cel·lulars són:

 

 • Preparació de mostres per a citometria de flux.
 • Immunofenotipificació (de membrana o intracel·lular).
 • Estudi del cicle i funcionalitat cel·lular.
 • Proliferació.
 • Apoptosi.
 • Quantificació mitjançant tècniques múltiplex.
 • Separació cel·lular.
 • Ús d'incubadores i cambres per a cultius primaris i manteniment de línies cel·lulars.
 • Dissociació de teixits.
 • Electroporació.
 • Comptat de cèl·lules.
 • RTCA.
 • Conservació de cèl·lules i línies cel·lulars a -150 ºC (criocongelador o en N2 líquid).
 • Formació dels usuaris en el maneig dels equips disponibles.
 • Assessorament tècnic en el disseny experimental, preparació de mostres, etc.

Ubicació:

 

La plataforma de Citometria i Cultius Cel·lulars està situada als mòduls I i F de la planta -1 de l'Hospital Universitari Son Espases i ocupa una superfície útil de: al mòdul I, 21,60 m2 (citometria) i 17,25 m2 (cultius cel·lulars); 14,15 m2 al mòdul F, i 30,05 m2 a l'edifici S.Personal de contacte:


Dra. Catalina Crespí Bestard
Contacte: catalina.crespib@ssib.es
Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext. 64522

 

 

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

*
*
*
*
*
*
*

DOCUMENTACIÓ

Per favor, llegiu les instruccions::

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
 3. Guardau-ne els canvis. 
 4. Emplenau el formulari web, adjuntau la sol·licitud i enviar-la.