CA | ES | EN

BIOBANC

Els biobancs són reservoris de mostres destinades a la investigació biomèdica que compleixen els requisits de qualitat necessaris per a la tecnologia disponible i els requisits legals de la normativa vigent.

 

Qualsevol investigador amb un projecte finançat pot accedir a les mostres actualment disponibles al biobanc:

Biobanc IdISBa

 

El Biobanc IdISBa és una plataforma que neix amb l'objectiu de coordinar la recollida, el processament, l'emmagatzematge i la cessió de mostres biològiques per promoure la investigació biomèdica de qualitat.

 

La missió del Biobanc és posar a disposició de la comunitat científica una col·lecció estandarditzada de mostres biològiques, la qual cosa permetrà fomentar i dur a terme una investigació biomèdica de qualitat en consonància amb la legislació vigent.

 

El Biobanc IdISBa està registrat al Registre Nacional de Biobancs amb el número B527. 

 

A més, a les instal·lacions de l'IdISBa es troba ubicat el Biobanc Pulmonar CIBERES.

 

Equipament:

 

 • Processador de teixits de tipus carrusel LEICA TP1020.
 • Centre d'inclusió de parafina LEICA EG1150H.
 • Placa refrigeradora de bloques de parafina LEICA EG1150C.
 • Placa refrigeradora de blocs de parafina ThermofisherScientific.
 • Micròtom manual LEICA RM2235.
 • Micròtom Thermofisher ScientificHM 355 S Rotary.
 • Bañy de flotació LEICA HI1210.
 • Bañy de flotació ThermofisherScientificSB 80.
 • Criòstat para el corte de tejidos congelados LEICA CM3050S.
 • Criòstat Microm HM550.
 • 4 Ultracongeladors -80ºC NIRCO Nuaire NU9668E.
 • Centrifugadora amb rotors Eppendorf 5810 R.
 • Centrifugadora refrigerada Jouan B4i.
 • Tissue-lyser QIAGEN LT.
 • Estufa d'assecat SELECTAP Selecta.

Cartera de serveis:

 

A més dels catàlegs de mostres biològiques humanes, les principals aplicacions que ofereix l'IdISBa dins del camp de la Plataforma Biobanc són:

 

 • Cessió de mostres humanes: teixits congelats i parafinats, fluids (sèrum, plasma, orina...).
 • Gestió de col·leccions de mostres.
 • Tècniques histològiques: processament de teixits congelats i en parafina.
 • Tinció d'hematoxilina-eosina (HE).
 • Tècniques moleculars: extracció d'ADN/ARN.
 • Assessorament tècnic i científic en la creació i gestió de noves col·leccions.
 • Metodologia (assessorament tècnic).

Ubicació:

 

El Biobanc IdISBa es troba al mòdul I de la planta -1 de l'Hospital Universitari Son Espases i ocupa una superfície de 98,80 m2, distribuïts en una sala de criopreservació, dos laboratoris i un despatx múltiple.Personal de Contacte:

Victoria Elizabeth Cano García
Contacte: idisba.biobanco@ssib.es

Telf.: (+34) 659 70 23 34 Ext. 47545  

Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext. 64537

 

 

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

*
*
*
*
*
*
*

DOCUMENTACIÓ

Per favor, llegiu les instruccions:

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud.  
 3. Guardau-ne els canvis.  
 4. Emplenau el formulari web, adjuntau la sol·licitud i enviar-la.