CA | ES | EN

PROGRAMA RADIX DE L'IDISBA

Important:

 

  • Les sol·licituds s’han de presentar al registre de l’IdISBa ubicat a la  Ctra. Valldemossa, 79. 07120 Palma, Illes Balears. Hospital Universitari Son Espases. Edifici “S”. 1ª Planta.
  • Alternativament, les persones interessades no residents a Mallorca, poden presentar les sol·licituds mitjançant correu postal certificat, en aquest cas cal remetre còpia escanejada de la sol·licitud. Alternativament poden presentar la sol·licitud per correu electrònic a idisba.rrhh@ssib.es, qui efectuarà el registre i retornarà un còpia sellada a l’interessat (mentre no es rebi la còpia sellada, no es pot considerar la sol·licitud com a registrada).
  • PER A CONSIDERAR LA SOL·LICITUD COM A VÀLIDA, ÉS IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ QUE APAREIX A LA CONVOCATÒRIA DE TREBALL, JUNTAMENT AMB LA RESTA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA.

Convocatòria per a la provisió /contractació d’una plaça d’investigador per al programa “RADIX” del projecte FUTURMed. Talent per a la medicina del futur de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, projecte finançat pel pla anual 2017 de l’Impost de Turisme Sostenible.

 

L’IdISBa té la necessitat de dur a terme la incorporació temporal d’un investigador per al programa RADIX” del projecte FUTURMed. Talent per a la medicina del futur de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

 

El projecte FUTURMed té com a objectiu la captació de talent investigador que promou la contractació de joves investigadors amb gran potencial i de reconeguda trajectòria així com la formació d’habilitats transversals (emprenedoria, lideratge i comunicació).

 

El contracte ofert anirà acompanyat d’una dotació addicional de fons per desenvolupar el projecte de recerca (102.000 euros dividits en tres anualitats), una dotació per la contractació d’un tècnic de suport durant 3 anys i una dotació per a la contractació d’un investigador postdoctoral durant 2 anys.

 

 

Funcions:

 

  • Lideratge i direcció de l'equip d'investigació.
  • Desenvolupament de programes de recerca propis de la seva àrea.
  • Desenvolupament de noves línies d'investigació i potenciació de les ja existents.
  • Realitzar i fomentar publicacions d'impacte nacional i internacional.
  • Obtenció de projectes competitius.
  • Generar i transferir els coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari.

Requeriments bàsics:

 

  • Títol de doctor entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2014[1].

Termini: Fins el 16 de febrer de 2019

 

Llocs vacants: 1

 

Documentació:

 

[1] En la comptabilització del termini indicat, s’exclouran les interrupcions degudes als motius que se citen a continuació:

1r Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits d’acord amb les situacions protegides que es recullen en el Règim General de la Seguretat Social. S’aplicarà una ampliació d’un any per cada fill.

2n Malaltia o accident greus del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a tres mesos. S’aplicarà una ampliació d’un any.

3r Atenció a persones en situació de dependència, d’acord amb el que recull la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per un període mínim de tres mesos. S’aplicarà una ampliació d’un any.

Aquests períodes d’interrupció s’indicaran i s’acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud.

 

 

Accedeixi a la informació complerta en la convocatòria de treball